Stäng

Innehåll

Nya vägar för studier och examen

Målsättningen är att är att utveckla och förenhetliga processerna för personlig tillämpning och IEAK, samt förankra tankesättet hos personal, studerande och arbetslivet. Projektet stöder vårt strategiska arbete med pedagogisk utveckling, fördjupat samarbete med arbetslivet, personalutveckling, utveckling av processer, samt skapande av strategiska nätverk.

  • Mål 1: Utveckla nya processer för personlig tillämpning
  • Mål 2: Utveckla arbetssätten och verksamhetskulturen kring personlig tillämpning
  • Mål 3: Förfaranden för identifiering och erkännande av kunnande (IEAK)
  • Mål 4: Mer flexibla studiestigar utvecklas

Målgrupp

Projektets målgrupp består av studerande och examinander, samt utbildningsanordnarnas pedagogiska ledning, planerare och undervisningspersonal. Arbetslivets representanter deltar i arbetsgrupper och som referensgrupp.

Tid

1.11.2016- 31.12.2017

Finansiär

Utbildningsstyrelsen

Partners

  • Projektet är ett samprojekt mellan Optima (koordinator) Axell, Inveon, YA! och Parakticum.