Stäng

Innehåll

Johtamisella pedagogista hyvinvointia

Projektet utvecklar och omformulerar det pedagogiska tänkesättet och verksamhetsmodellerna, så att servicen på ett så flexibelt sätt som möjligt motsvarar studerandes och arbetslivets föränderliga behov. Projektet har som mål att förstärka ledningen av pedagogiken och även handledningskunnandet i enlighet med den förändrade lärarrollen. Inom projektet förstärks även ledningen av kundrelationer. Projektets allmänna målsättning är även att förstärka en positiv bild av yrkesutbildningen på nationell och regional nivå.

Målgrupp

Utveckling av ledarskap och välmående för personalen.

Tid

2.1.2019-31.12.2020

Finansiär

Utbildningsstyrelsen

Partners

Projektet är ett samprojekt mellan Suomen Diakoniaopisto (koordinator), Ammattienedistämislaitossäätiö AEL, Ammattiopisto LIVE, Ammattiopisto Spesia, Careeria, Kirkkopalvelut, Perho Liiketalousopisto, Prakticum, Suomen ympäristöopisto och SYKLI.