Stäng

Innehåll

Osaajaksi - Alla kan

Mål

Målet med projektet är att utveckla pedagogiska metoder som motiverar och uppmuntrar studerande i Prakticum. Samtidigt utvecklas lågtröskelverksamhet för att stärka grundläggande färdigheterna för fortsatta studier för studerande i alla åldrar. Inom projektet utvecklas även mångsidigare sätt att avlägga de gemensamma examensdelarna. Projektet drar nytta av tidigare utvecklade verksamhetsmodeller och metoder (t.ex. Bästa projekthelheten). Inom Prakticum är målet framförallt att utveckla olika verksamheter som stöder studiefärdigheter hos våra studerande, samt skapa nya och utveckla befintliga sätt för personlig handledning.

Målgrupp

Målgruppen för projektet är studerande, pedagoger, handledare och personal inom stödtjänster i Prakicum.

Tid

13.11.2020 – 30.6.2022

Finansiär

Utbildningsstyrelsen

Partners

Projektet är ett samprojekt mellan Gradia (huvudman), Kpedu, OSAO, Axxell, Optima, Yrkesakademin, Sataedu, WinNova, Sedu och Prakticum.