Stäng

Innehåll

LARK - Kohti huippulaatua

Mål

Målsättningarna för projektet är, i enlighet med kvalitetsstrategin för yrkesutbildningen, att utveckla kvalitetsledningssystemets olika delområden som en del av ledningssystemet. I Prakticum utvecklas en gemensam förståelse för kvalitetsledning och helheten av kvalitetsledningssystemet. Prakticum genomför även en peer review gällande påvisande, bedömning och intygande av kunnande för att utveckla området.
Målet är även att utveckla insamling och användning av uppföljnings- utvärderings- och resultationsformation, samt utveckla informationssystem. Prakticum utvecklar en systematik för att följa upp genomförandet av målen gällande kvaliteten och informationshanteringen. Praktcum deltar även i samprojektets och det nationella koordineringsprojektens utvecklingsarbete.

Målgrupp

Ledning och personal

Tid

9.12.2019-30.06.2022

Finansiär

Undervisnings- och kulturministeriet

Partners

Projektet är ett samprojekt med AVA-akatemia, Careeria, Omnia, Stadin, Business College Helsinki, Hyria, Kanneljärven opisto, KEUDA, Salpaus, Luksia, MERCURIA, Perho Liiketalousopisto Oy, Sykli, TTS, Varia och Prakticum