Stäng

Innehåll

Lastbilsförare

Grundexamen i logistik, kompetensområde för transportservice

Ansök här

En lastbilsförare arbetar med uppgifter inom logistikbranschen och kan köra och använda olika fordon eller arbetsmaskiner och anordningar som används för lastning.

I korthet

Du avlägger personbils- och lastbilskörkort samt grundläggande yrkeskompetens inom transportbranschen. Du får också utbildning för transport av farliga ämnen, körkort för truck samt arbetssäkerhetskort. Efter avlagd examen har du möjlighet att komplettera din examen genom att avlägga examensdelen Kombinationsfordonstransporter som ger dig rätt att köra kombinationsfordon.

Som studerande lär du dig utföra dagliga granskningar och nödvändiga underhållsåtgärder på fordonet. Du lär dig transportera kundens produkter lönsamt, tryggt och med god betjäning. Du lär dig att lasta och lossa fordonet. Grunder i fordonsteknik och fordonsservice ingår också i studierna. Inom logistikbranschen och i utbildningen inom logistik förutsätts att du uppfyller de hälsokrav som gäller för utbildningsprogrammet för transportservice.

Utbildningen är kompetensbaserad och kundcentrerad, dvs. du får en personlig studieplan för att motsvara dina behov och resurser. Ditt tidigare kunnande tas i beaktande och kan inverka på studietiden.

Målgrupp

Utbildningen passar dig som är serviceinriktad och vill ha ett rörligt yrke med möjligheter att jobba, inte bara i Finland, utan också utomlands. Vill du resa, uppleva olika miljöer, också utomlands kan detta vara jobbet för dig.

Urvalskriterier för vuxenstuderande:

 • Finländskt personnummer
 • B körkort
 • Utdrag ur körkortsregistret (får inte innehålla allvarliga trafikförseelser under de senaste tre åren)
 • Bör uppfylla hälsokraven enligt SORA-lagstiftningen, bör uppvisa läkarintyg R2
 • Intresse för kundservice
 • Språkkrav A2.2-B1
 • 21 år
 • Avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningen består av

Obligatoriska examensdelar

 • Arbete i en arbetsmiljö inom logistikbranschen, 15 kp
 • Arbete som lastbilsförare, 35 kp
 • Grundläggande yrkeskompetens inom transportbranschen, 10 kp

Valbara examensdelar med närstudier

 • Transport av styckegods, 35 kp
 • Transport av gods, 15 kp
 • Användning av styckegodslyft, 5 kp
 • Byte av lastkorg, 5 kp
 • Användning av anordningar för godshantering och arbete som truckförare, 25 kp
 • Andra valbara examensdelar från samma, annan eller tidigare examen.

Gemensamma examensdelar

 • Kunnande i kommunikation och interaktion, 12-20 kp
 • Kunnande i matematik och naturvetenskaper, 6-14 kp
 • Kunnande om samhälle och arbetsliv , 9-17 kp

Läs mer om uppbyggnaden och alla examensdelar här.

Om du behöver uppdatera eller komplettera ditt kunnande i endast en del av en examen, kontakta oss. Vi kan flexibelt erbjuda enskilda examensdelar för t.ex. läroavtalsstuderande.

Undervisningsform

För läropliktiga förverkligas utbildningen som närstudier.

För vuxna studerande

Kunnandet förvärvas i huvudsak på en arbetsplats i arbetsuppgifter med läroavtal. Närstudier 1-2 dagar i månaden, självstudier, online handledning eller enligt din personliga studieplan. Studierna är mångsidiga och innefattar körlektioner, teorilektioner och personlig handledning.

Utbildningens längd är cirka 1,5 – 2 år men kan vara kortare ifall du har tidigare kunnande eller studier som kan tillgodoräknas. Du kan ansöka direkt eller kontakta oss redan idag med eventuella frågor.

Studiestart

Lägg in en ansökning eller ta kontakt så bygger vi upp en personlig plan just för dig.

Tillbaka upp