Stäng

Innehåll

Lastbilsförare

Grundexamen i logistik, kompetensområde för transportservice

Som lastbilsförare arbetar du med uppgifter inom logistikbranschen och kan köra och använda olika fordon eller arbetsmaskiner och anordningar som används för lastning.

Utbildningsort

Borgå

Följande studiestart

Ta kontakt!

Ansökan

Kontinuerlig

Kontakt

Teamledare
Rabbe Storgårds
041 7302 412
[email protected]

I korthet MÅLGRUPP Studera som vuxen Studiestart

I korthet

Du avlägger personbils- och lastbilskörkort samt grundläggande yrkeskompetens inom transportbranschen. Du får också utbildning för transport av farliga ämnen, körkort för truck samt arbetssäkerhetskort. Efter avlagd examen har du möjlighet att komplettera din examen genom att avlägga examensdelen Kombinationsfordonstransporter som ger dig rätt att köra kombinationsfordon.

Som studerande lär du dig utföra dagliga granskningar och nödvändiga underhållsåtgärder på fordonet. Du lär dig transportera kundens produkter lönsamt, tryggt och med god betjäning. Du lär dig att lasta och lossa fordonet. Grunder i fordonsteknik och fordonsservice ingår också i studierna. Inom logistikbranschen och i utbildningen inom logistik förutsätts att du uppfyller de hälsokrav som gäller för utbildningsprogrammet för transportservice.

Om du behöver uppdatera eller komplettera ditt kunnande i endast en del av en examen, kontakta oss. Vi kan flexibelt erbjuda enskilda examensdelar för t.ex. läroavtalsstuderande.

Målgrupp

Utbildningen passar dig som är serviceinriktad och vill ha ett rörligt yrke med möjligheter att jobba, inte bara i Finland, utan också utomlands.

Inom logistikbranschen och i utbildningen inom logistik förutsätts att du uppfyller de hälsokrav som gäller för utbildningsprogrammet för transportservice.

Studera som vuxen

Utbildningar vid Prakticum lämpar sig lika bra för unga som för vuxna. I början av dina studier kartläggs din kompetens, tidigare arbetserfarenhet och tidigare utbildning och det görs upp en personlig utvecklingsplan för kunnande (PUK). I samband med kartläggningen gör man även upp en individuell studiestig, vilket kan innebära att studietiden förkortas.

Studiestart

Under läsåret 2022-2023 erbjuder vi följande studiestarter:

  • 9.8.2022 (Gemansam antagning + kontinuerlig antagning)
    Studiestart för antagna både från gemensam antagning och via kontinuerlig antagning.
  • 24.10.2022 (Kontinuerlig antagning)
    Studiestart för antagna via kontinuerliga antagning.

Kom ihåg att i din ansökan anmäla till vilken studiestart du söker!

Vill du studera på läroavtal eller påbörja studierna en annan tid? Ta kontakt så bygger vi upp en personlig plan just för dig! (kontaktuppgifter finns högst upp på denna sida)

 

Stöd Ukraina!