Stäng

Innehåll

Studier i rörelse

Projektets mål är att möjliggöra och befrämja rörelse och motion för studerande och personal i Prakticums enheter i Helsingfors och Borgå.

Projektverksamheten planeras och genomförs av Prakticums studerande och personal tillsammans med regionala aktörer som befrämjar motion och hälsa. Projektet införskaffar material och redskap för rörelse och motion, samt förverkligar ledd motionsverksamhet och expertföreläsningar inom motion och hälsa.

Målsättningen på längre sikt är att studerande och personal ska röra på sig minst en timme per dag. De nya verksamhetsmodellerna förankras i Prakticums processer som en del av den dagliga verksamheten.

Projektet är en del av det landsomfattande nätverket Skolan i rörelse.

https://liikkuvakoulu.fi/svenska

Målgrupp

Prakticums studerande och personal.

Tid

1.8.2019 – 29.6.2020

Finansiär

Regionförvaltningsverket