Stäng

Innehåll

Kontinuerlig ansökan

Till Prakticum kan du söka kontinuerligt under hela året

Vad är kontinuerlig ansökan?

Kontinuerlig ansökan betyder att du kan söka till våra utbildningar när som helst. Vi ordnar studiestarter för nya grupper beroende på antalet sökande till specifika utbildningar, oftast minst två gånger per år. I mån av möjlighet kan du även påbörja dina studier snabbare genom att börja med gemensamma ämnen och sedan hoppa på yrkesstudierna när en ny grupp börjar. Gör en ansökan eller ta kontakt så kollar vi vad situationen är och bygger upp en studiestig som passar just dig!

Vem kan söka i kontinerlig ansökan?

Du kan söka via kontinuerlig ansökan om du:

  • redan tidigare har avlagt en examen på andra stadiet eller en högskoleexamen
  • har förvärvat kunnande i arbetslivet
  • vill avlägga en yrkesinriktad examen eller delar av en examen.

Vuxenutbildningsstöd

Vuxenutbildningsstöd är ekonomiskt stöd som beviljas en arbetstagare eller företagare för studier som stöder yrkesutveckling. Med vuxenutbildningsstödet kan du studera för hela examina eller kortare utbildningar vid många läroanstalter runt om i Finland.

Hur söker jag?

Kolla på vår utbud, gå in på den utbildning du är intresserad av och gör en ansökan. Vi kontaktar alla sökande för att sedan diskutera hur vi går vidare.

Har du frågor?

Våra karriärvägledare hjälper dig vidare

Sam Grönstrand
(Helsingfors, Borgå)
040 0247 273
[email protected]

Lotta Sjöholm
(Helsingfors)
0400 247 272
[email protected]

Kristina Högström
(Borgå)
041 7302 543
[email protected]