Stäng

Innehåll

Må bra tillsammans

Målsättningen med projektet är att öka studerandes delaktighet och välmående i skolmiljön.

Konkret handlar det om att utveckla studerandekårens verksamhet, förbättra den interna informationsgången och öka satsningen på den förebyggande studerandevården, t.ex. evenemang, temadagar och tutorverksamhet. Personalens delaktighet och kollegialt stöd är också är en del av skolsamfundets välmående.

Mål 1 Studerande är delaktiga i studier och verksamheten

Mål 2 Studerandes välbefinnande och upprätthållande av arbetsförmåga

Mål 3 Höja utbildningspersonalens kompetenser

Målgrupp

Studerande, lärare och övrig personal i Prakticum.

Tid

1.1.2018-31.12.2019

Finansiär

Utbildningsstyrelsen finansierar projektet.

Partners

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Axxell (koordinator), Inveon, Optima, Vamia, YA! och Prakticum.