Stäng

Innehåll

Student Wellbeing through esport

Målet med projektet är att genom professionell e-sport öka fysiskt och psykiskt välmående hos e-sport studerande. Detta medför ökad motivation för studierna, bättre färdigheter för livshantering och minskad risk för avbrott i studier och utanförskap.

Läsåret 2018-2019 möts esport lärare i Helsingfors, Växjö och Arna för att utveckla en esport handbok för studerande och goda modeller för e-sport i yrkesutbildningen. Läsåret 2019-2020 piloteras handboken och nya pedagogiska metoder i e-sport med studerandegrupper från nordiska länder som kommer samman i Helsingfors, Växjö och Arna.

Mål 1: Utveckla en e-sport handbok för studerande.

Mål 2: Benchmarking av e-sport utbildning i Norden och rapport om best practises i e-sport utbildning på andra stadiet i Norden.

Mål 3: Skapa ett e-sport nätverk bland yrkesskolor i Norden

Material

Här kan du ladda ner e-sport handböckerna vi har utvecklat:

Målgrupp

E-sport studerande och lärare.

Tid

1.9.2018- 31.8.2020

Partners

Projektet är ett samprojekt mellan Prakticum (koordinator), Teknikum i Sverige och Arna vgs. i Norge.  

Finansiär

Erasmus+ samarbetsprojekt