Stäng

Innehåll

Arbetslivslärande

Målsättningen är att utveckla arbetslivssamarbetet hos undervisnings- och handledningspersonal. Lärare/utbildare är på arbetsplatserna för att stöda och hjälpa arbetslivsrepresentanterna med att kartlägga förverkligandet av examensgrunderna under IA. Samtidigt diskuteras även lärarens/utbildarens roll/uppgift i rollen som stöd- och handledningsperson när hen är ute på arbetsplatserna med arbetslivsrepresentanter.

Målgrupp

Arbetsplatsrepresentanter och handledningspersonal

Tid

01.10.2016 – 31.12.2017.

Finansiär

Utbildnings- och kulturministeriet

Partners

Projekt är samprojekt med YA (koordinator), Axell, Optima och Prakticum