Stäng

Innehåll

Kestävän kehityksen digitaalinen oppimateriaali

Projektets mål är att producera digitalt undervisningsmaterial samt skapa en materialbank

Projektets mål

1. Producera digitalt undervisningsmaterial för den obligatoriska examensdelen Främjande av hållbar utveckling, 1 kp, vars mål är att studerande kan:

  • Arbeta enligt principerna för hållbar utveckling.
  • Beakta principerna för livscykeltänkandet.
  • Resonera om lösningar ur etiska synvinklar.

2. Göra en materialbank för Valbara mål för kunnande, 3 kp, vars mål är att studerande kan:

  • Bedöma de faktorer som inverkar på hållbar utveckling i sitt arbete eller i sin bransch.
  • Planera verksamhetssätt som främjar hållbar utveckling.
  • Främja hållbar utveckling i sitt arbete eller i sin bransch.
  • Bedöma hur väl främjandet av hållbar utveckling genomförts i sitt arbete eller i sin bransch. 

Materialet planeras att produceras på finska, svenska och engelska.

Målgrupp

Digitalt läromedel inom hållbar utveckling för studerande.

Tid

1.1.2019 – 31.12.2019

Finansiär

Utbildningsstyrelsen

Partners

Projektet är ett samprojekt mellan Business College Helsinki (koordinator), ESEDU, Prakticum, REDU, TAO, Tavastia och TREDU.