Stäng

Innehåll

Bil­mekaniker

Grundexamen inom fordonsbranschen

Ansök här

En bilmekanikerkan jobba t.ex. i märkes-, special eller allmänna verkstäder, i transportföretag, i bilaffärer eller på servicestationer. Branschen ger också goda möjligheter till att starta ett eget företag.

I korthet

Bilarna och reparationsteknologin utvecklas hela tiden. De som utbildar sig till bilmekaniker utför service på fordon och reparerar dem, samt betjänar kunder. De känner till de krav som lagstiftningen inom branschen ställer och säkerställer fordonets trafiksäkerhet och funktionsdugliga skick. Fordonsmekanikerna behärskar de vanligaste arbetsmetoderna, ämnen och material som hör till service- och reparationsarbeten. De känner till vilket ansvar och vilka skyldigheter som hör ihop med deras arbete, samt de arbetarskyddsbestämmelser som hör ihop med ett tryggt utförande av arbetet. Bilmekanikerna ska kunna använda de informationssöknings- och kommunikationsmedel som allmänt förekommer inom branschen.

Om du behöver uppdatera eller komplettera ditt kunnande i endast en del av en examen, kontakta oss. Vi kan flexibelt erbjuda enskilda examensdelar för t.ex. läroavtalsstuderande.

Målgrupp

Utbildningen passar dig som tycker om att lösa problem, är serviceinriktad och händig. Bilar och fordon är ditt intresseområde och du vill lära dig om service, underhåll och felsökning på bilar och fordon. Din vilja att lära dig nytt kommer att hjälpa dig att få framgång i ditt yrke. Du har nytta av att kunna engelska.

Kontinuerlig ansökan

Alla utbildningar vid Prakticum passar även för vuxna studerande. I början av dina studier kartläggs din kompetens, tidigare arbetserfarenhet och tidigare utbildning och det görs upp en personlig utvecklingsplan för kunnande (PUK). I samband med kartläggningen gör man även upp en individuell studiestig, vilket kan innebära att studietiden förkortas.

Utbildningen består av

Utbildningen sker i moderna utrymmen med tidsenlig utrustning. Inom utbildningen lär du dig bland annat att diagnostisera olika fel i de vanligaste personbilarnas chassin och manövreringsorgan. Du lär dig om personbilars motorer, mekaniska växellådor och om transmission. Du utför service, justeringar, feldiagnostisering och enkla reparationer av el- och bränslesystem med hjälp av tillverkarens anvisningar och olika test- och mätningsapparater. Du lär dig även att utföra underhållsservice. Utbildningen sker delvis genom att jobba med kundarbeten. Redan i början av dina studier har du ett konkret samarbete med arbetslivet i form av gemensamma projekt och inlärningsperioder i autentiska arbetsmiljöer.

Studiestart

Lägg in en ansökning eller ta kontakt så bygger vi upp en personlig plan just för dig.

 

Tillbaka upp