Stäng

Innehåll

Omsorgsassistent

Bli omsorgsassistent på läroavtal

Ansök här

Som omsorgsassistent jobbar du inom social- och hälsovården är för dig som vill kombinera jobb och studier. Inom vissa områden används benämningen omsorgsassistent istället för vårdassistent. Bland annat använder en av våra samarbetsparter, Folkhälsan, benämningen omsorgsassistent.

I korthet

Som omsorgsassistent jobbar du främst inom äldreomsorgen eller med personer med funktionsnedsättning genom att stödja, handleda och hjälpa. Att studera på läroavtal betyder att man i huvudsak lär sig på en arbetsplats men också närstudier kan förekomma. Din arbetsplats kan vara på olika serviceenheter eller inom hemvården. Genom att studera via läroavtal kan du smidigt kombinera jobb och studier.

Om du behöver uppdatera eller komplettera ditt kunnande i endast en del av en examen, kontakta oss. Vi kan flexibelt erbjuda enskilda examensdelar för t.ex. läroavtalsstuderande.

 

Vi samarbetar med:

 

Målgrupp

Studierna är riktade till dig som är intresserad av att jobba inom social- och hälsovården eller redan jobbar inom branschen men saknar behörighet. Ditt jobb är att assisterar vid grundvården, t.ex. genom att ta hand om hygien, måltider, städning, samt genom att uträtta olika ärenden. Till dina uppgifter hör också att stöda upprätthållandet av klienternas funktionsförmåga och stöda aktiviteter som ökar den sociala samvaron.

Undervisningsform

Studierna består i huvudsak av lärande i arbetslivet samt självstudier men även närstudier kan ingå. Studierna tar ca. 8 månader och består av två obligatoriska examensdelar från närvårdarexamen: Främjande av utveckling och delaktighet 25 kompetenspoäng och Främja äldres delaktighet 35 kompetenspoäng. Efter avlagda examensdelar kan du fortsätta att studera till närvårdare.

Studiestart

Lägg in en ansökning eller ta kontakt så bygger vi upp en personlig plan just för dig. Studierna börjar enligt din personliga tillämpning.

Tillbaka upp