Stäng

Innehåll

Studera som vuxen

Kombinera studier och arbete – vi erbjuder flexibla vägar till ny kompetens

Vill du studera till ett yrke eller utveckla ditt kunnande inom din nuvarande bransch för att komma vidare i karriären?

Varför utbilda sig?

Utbildning öppnar för nya möjligheter. Det kan t.ex. handla om drömjobbet, dina karriärmöjligheter eller din anställningsbarhet, nu och i framtiden. Utbildning lönar sig alltid.

Kombinera studier och arbete

Det går smidigt att kombinera studier med jobb. Dina tidigare erfarenheter, studier och ditt tidigare kunnande tas i beaktande då vi tillsammans gör upp en personlig studieplan. Du kan studera i olika lärmiljöer t.ex. via självstudier eller online studier hemifrån, närundervisning på skolan kvällstid eller på en arbetsplats samt olika kombinationer av dessa.

Läroavtal

Du som har en arbetsplats inom branschen eller är företagare kan studera med läroavtal. Läroavtal kan göras både för en hel examen eller delar av en examen. Du studerar i första hand på din arbetsplats. Vid behov kompletterar du med studier i Prakticum, eller på annat sätt

Läs mer
Vuxenutbildningsstöd

Vuxenutbildningsstöd

Vuxenutbildningsstöd är en förmån som Sysselsättningsfonden beviljar personer i arbetslivet för utbildning på hel- eller deltid. Arbetstagare och företagare kan utnyttja vuxenutbildningsstöd för studier en eller flera gånger i sammanlagt 15 stödmånader under sin karriär, i en eller flera omgångar.

Läs mer

Utbud

Nedan har vi samlat ett urval med studiestarter planerade specifikt för vuxna. Närstudier inleds enligt givet datum, men du kan söka till och påbörja studier med läroavtal redan nu. Vi beaktar ditt tidigare kunnande och gör upp en studieplan tillsammans med dig.

Elmontör

GRUNDEXAMEN INOM EL- OCH AUTOMATIONSTEKNIK (180kp)

Elmontörsyrket erbjuder många alternativ för den yrkeskunniga eftersom branschens sysselsättningsutsikter är goda. Därtill är elmontörsjobbet väldigt mångsidigt.

 • Studiestart 2.9.2024 (med introduktion i juni 2024)

Skolgångshandledare

YRKESEXAMEN I PEDAGOGISK VERKSAMHET OCH HANDLEDNING (150kp)

skolgångshandledare stöder, handleder och assisterar du barn, ungdomar och vuxna i miljöer inom fostran, undervisning och det sociala området. Utbildningen förverkligas i sin helhet som online studier, självstudier och lärande i arbetslivet.

 • Studiestart 5.3.2024

Merkonom

GRUNDEXAMEN I AFFÄRSVERKSAMHET (180kp)

Skaffa dig basfärdigheter i kundervice, marknadsföring, försäljning, ekonomiförvaltning och företagsamhet.Utbildningen ger en bra grund för studier vid yrkeshögskola eller universitet. I utbildningen ingår kvällsstudier en kväll i veckan, självstudier och lärande i arbetslivet.

Inriktning Ekonomiförvaltning eller Marknadsföring.

 • Kontinuerlig ansökan

Yrkesexamen i affärsverksamhet

YRKESEXAMEN I AFFÄRSVERKSAMHET (150kp)

Utbildningen passar dig som har en yrkesinriktad grundexamen sedan tidigare eller har arbetat med bokföring eller marknadsföring och försäljning. Du vill utveckla ditt självledarskap, den egna professionella kompetensen och verksamheten du arbetar med. I utbildningen ingår kvällsstudier en kväll i veckan, självstudier och lärande i arbetslivet.

Inriktning Bokföring, beskattning och bokslut eller Visuell och digital marknadsföring.

 • Kontinuerlig ansökan

Affärsverksamhet, bokslut och beskattning

Bokslut och beskattning

EXAMENSDEL I YRKESEXAMEN I AFFÄRSVERKSAMHET (60kp)

Utbildning för dig som har en tidigare examen inom den merkantila branschen eller arbetar med bokföring. Lär dig bl.a. upprätta bokslut enligt lagen, beräkna beskattningsbara inkomster, skatter och vinstutdelning samt göra skattedeklaration och analysera bokslut med hjälp av nyckeltal och få ditt kunnande intygat. Utbildningen förverkligas med kvällsstudier en kväll i veckan, självstudier och lärande i arbetslivet.

 • Kontinuerlig ansökan

Digital marknadsföring för sociala medier, studera som vuxen, vuxenutbildning

Digital marknadsföring för SoMe

EXAMENSDEL I YRKESEXAMEN I AFFÄRSVERKSAMHET (60kp)

Efter avlagd examensdel har du ett baskunnande i att sköta marknadskommunikation på sociala medier. Du känner till de vanligaste trenderna inom samhället och marknadskommunikation. Du är bekant med de vanligaste SOME kanalerna samt hur man förbereder, genomför och analyserar en kampanj för sociala medier. Utbildningen förverkligas med kvällsstudier en kväll i veckan, självstudier och lärande i arbetslivet.

 • Kontinuerlig ansökan

Visuell Planering Och Förverkligande Av Lokaler Och Exponeringar, studera som vuxen, vuxenutbildning

Visuell marknadsföring

EXAMENSDEL I YRKESEXAMEN I AFFÄRSVERKSAMHET (60kp)

Lär dig planera och förverkliga visuellt inspirerande utrymmen. Hur skapas en kreativ och skickligt implementerad visuell framtoning av en lokal? Efter avklarad examensdel kan du presentera idéer, planera en kommersiell lokal och exponering samt verkställa lokalen och exponeringen. Utbildningen förverkligas med kvällsstudier en kväll i veckan, självstudier och lärande i arbetslivet.

 • Kontinuerlig ansökan

Spelproduktion, studera som vuxen, vuxenutbildning

Spelproduktion

TVÅ EXAMENSDELAR I GRUNDEXAMEN INOM MEDIEBRANSCHEN OCH VISUELL FRAMSTÄLLNING (45kp)

Utbildningen baserar sig på praktiskt arbete i grupp och innehåller undervisning i alla element av spelproduktion: planering, design, grafik, ljud och programmering. Fokus är på individuell utveckling och en personlig portfolio. Du får möjligheten att utveckla dina styrkor på ett sätt som är anpassat för spelbranschen. Utbildningen förverkligas som heltidsstudier med närundervisning.

 • Kontinuerlig ansökan

Närvårdare

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDBRANSCHEN (180kp)

Som närvårdare jobbar du med människor i olika åldrar och livssituationer. Yrket är omväxlande, ansvarsfullt och självständigt. Närvårdaren är en empatisk problemlösare som agerar utgående från patientens eller klientens situation. Du har en bred baskunskap inom branschen och kan arbeta med olika arbetsuppgifter. I utbildningen ingår närstudier en till två dagar i månaden, självstudier och lärande i arbetslivet.

Inriktning Arbete med personer med funktionsnedsättning, Sjukvård och omsorg, Vård och rehabilitering av äldre eller Pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga.

 • Studiestart 12.9.2024

Omsorgsassistent, Studera som vuxen, Vuxenutbildning

Omsorgsassistent

TVÅ EXAMENSDELAR I GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN (60kp)

Som omsorgsassistent jobbar du främst inom äldreomsorgen eller med personer med funktionsnedsättning genom att stödja, handleda och hjälpa i dagliga aktiviteter. Utbildningen förverkligas som läroavtalsutbildning.

 • Studiestart kontinuerligt med läroavtal

Arbete med personer med funktionsnedsättning, studera som vuxen, vuxenutbildning

Arbete med personer med funktionsnedsättning

KOMPETENSOMRÅDE I GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN (60kp)

Är du närvårdare och vill byta kompetensområde? Har du din examen nästan klar? Du kan smidigt avlägga ett kompetensområde vid Prakticum. Utbildningen förverkligas som närstudier en till två dagar i månaden, självstudier och lärande i arbetslivet.

 • Studiestart 21.8.2024

Pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga, studera som vuxen, vuxenutbildning

Pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga

KOMPETENSOMRÅDE I GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN (60kp)

Är du närvårdare och vill byta kompetensområde? Har du din examen nästan klar? Du kan smidigt avlägga ett kompetensområde vid Prakticum. Utbildningen förverkligas som närstudier en till två dagar i månaden, självstudier och lärande i arbetslivet.

 • Studiestart 21.8.2024

Vård och rehabilitering av äldre, studera som vuxen, vuxenutbildning

Vård och rehabilitering av äldre

EXAMENSDEL INOM GRUNDEXAMEN I SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN (60kp)

Är du närvårdare och vill byta kompetensområde? Har du din examen nästan klar? Du kan smidigt avlägga ett kompetensområde vid Prakticum. Utbildningen förverkligas som närstudier en till två dagar i månaden, självstudier och lärande i arbetslivet.

 • Studiestart 22.8.2024

Att arbeta inom sjukvård, studera som vuxen, vuxenutbildning

Sjukvård och omsorg

KOMPETENSOMRÅDE I GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN (60kp)

Är du närvårdare och vill byta kompetensområde? Har du din examen nästan klar? Du kan smidigt avlägga ett kompetensområde vid Prakticum. Utbildningen förverkligas som närstudier en till två dagar i månaden, självstudier och lärande i arbetslivet.

 • Studiestart 13.8.2024

Frisörmästare, Studera som vuxen, Vuxenutbildning

Frisörmästare

SPECIALYRKESEXAMEN INOM HÅR- OCH SKÖNHETSBRANSCHEN (180kp)

Utbildning för dig som har en tidigare examen och arbetserfarenhet inom hår- och skönhetsbranschen. Som frisörmästare har du mångsidig fingerfärdighet och specialkunnande i arbets- och behandlingsmetoder. Du kan betjäna kunder individuellt och högklassigt, dra nytta av din produktkännedom och din specialkompetens. Hos oss kan du inrikta dig inom ekologisk hårvård.

 • Nästa studiestart år 2025

Artesan, Studera som vuxen, Vuxenutbildning

Artesan

GRUNDEXAMEN INOM KONSTINDUSTRI (180kp)

En artesan från Prakticum kan jobba i olika inredningsaffärer med kundservice, styling och planering, samt fungera som en assistent för inredningsarkitekter. Du kan även grunda ett eget företag som inredare, planera och tillverka inredningstextilier och andra hantverksprodukter. Utbildningen förverkligas med närstudier en dag och en kväll i veckan, självstudier och lärande i arbetslivet.

 • Studiestart 19.8.2024

Lastbilsförare

GRUNDEXAMEN I LOGISTIK (180kp)

Som lastbilsförare arbetar du med uppgifter inom logistikbranschen och kan köra och använda olika fordon eller arbetsmaskiner och anordningar som används för lastning och lossning. I utbildningen ingår C-körkort. Utbildningen förverkligas med närstudier en till två dagar i månaden, självstudier och lärande i arbetslivet.

 • 6.8.2024

Alla våra utbildningar

Du studerar enbart valda delar av en grundexamen eller yrkesexamen. Examensdelar passar dig som endast intresserar dig för eller behöver vissa kompetenser inom ett yrke. Kompetenspoängen för examensdelar varierar beroende på vilka delar du väljer att avlägga.

Fortbildning är för dig som endera från arbetsplatsens sida eller som privatperson behöver utveckla dina kompetenser inom ett visst område. Prakticums fortbildningar är även ett bra alternativ för dig som är förman eller föreståndare och vill fortbilda hela din personal.

En yrkesinriktad grundexamen ger dig yrkeskunskap och kunnande för ett yrke. En grundexamen passar dig som endera ska hitta ett kommande yrke efter grundskolan eller vill byta yrke och bransch efter en tid i arbetslivet. En grundexamen består av 180 kompetenspoäng.

Prakticums profileringar är för dig som utöver din grundexamen vill profilera dig enligt dina egna behov och ambitioner.

En specialyrkesexamen är för dig som specialisera dig inom det yrke som du redan har. I en specialyrkesexamen får du djupare yrkeskunskaper än vad som krävs för en yrkesexamen. Efter en specialyrkesexamen har du ett mångprofessionellt kunnande inom ditt yrke. En specialyrkesexamen består av 180 kompetenspoäng.

En yrkesexamen ger dig fördjupade kunskaper inom ett yrke. Yrkesexamen passar dig som redan har en grundexamen från tidigare. Med andra ord behöver du någon form av kunskap eller utbildning från tidigare för att studera till en yrkesexamen. En yrkesexamen består av 150 kompetenspoäng.

Du studerar enbart valda delar av en grundexamen eller yrkesexamen. Examensdelar passar dig som endast intresserar dig för eller behöver vissa kompetenser inom ett yrke. Kompetenspoängen för examensdelar varierar beroende på vilka delar du väljer att avlägga.

Fortbildning är för dig som endera från arbetsplatsens sida eller som privatperson behöver utveckla dina kompetenser inom ett visst område. Prakticums fortbildningar är även ett bra alternativ för dig som är förman eller föreståndare och vill fortbilda hela din personal.

En yrkesinriktad grundexamen ger dig yrkeskunskap och kunnande för ett yrke. En grundexamen passar dig som endera ska hitta ett kommande yrke efter grundskolan eller vill byta yrke och bransch efter en tid i arbetslivet. En grundexamen består av 180 kompetenspoäng.

Prakticums profileringar är för dig som utöver din grundexamen vill profilera dig enligt dina egna behov och ambitioner.

En specialyrkesexamen är för dig som specialisera dig inom det yrke som du redan har. I en specialyrkesexamen får du djupare yrkeskunskaper än vad som krävs för en yrkesexamen. Efter en specialyrkesexamen har du ett mångprofessionellt kunnande inom ditt yrke. En specialyrkesexamen består av 180 kompetenspoäng.

En yrkesexamen ger dig fördjupade kunskaper inom ett yrke. Yrkesexamen passar dig som redan har en grundexamen från tidigare. Med andra ord behöver du någon form av kunskap eller utbildning från tidigare för att studera till en yrkesexamen. En yrkesexamen består av 150 kompetenspoäng.
Har du frågor ?

Våra karriärvägledare hjälper dig vidare

Emilia Alfthan
Helsingfors & Borgå
041 7324 074
[email protected]

Lotta Sjöholm
Helsingfors
0400 247 272
[email protected]

Kristina Högström
Borgå
041 7302 543
[email protected]