Stäng

Innehåll

Delaktig och trygg

Projektet Delaktig och trygg hör till Utbildningsstyrelsens projekthelhet Rätt att kunna, tyngdpunkt 2; Stärkande av välbefinnandet, samhörigheten och delaktigheten. Projektet är indelat i tre mindre projekt där vi jobbar kring studerandes delaktighet, gemenskap och trygghet.

Utveckling av den studerandes påverkningsmöjligheter och studerandekårsverksamhet

Vi utvecklar studerandekårsverksamhet och tutorverksamhet så att alla som har intresse att aktivt vara med har möjlighet till det oberoende ålder eller sätt som man avlägger examen. Vi kommer att skapa ett forum för samarbete mellan skolornas studerandekårer tillsammans med våra samarbetsparter. Projektet tar även fram ett kompetensintyg för studerande som varit aktiva i studerandekårsverksamheten.

Stärkande av en verksamhetskultur som främjar gemenskap

Delaktig och trygg kommer även att jobba kring utvecklingen av modeller som skall öka pedagogers och handledares engagemang i studerandes olika skeden i studier och på så vis skapa en trygg och bra gemenskap inom skolan. Med verksamheten hoppas vi kunna minska avbrott och öka genomströmningen. I dessa tider är distanshandledningen i en nyckelroll, därför vill vi satsa på att ge pedagoger och handledare verktyg för detta.

Utveckling av säkerhetskulturen inom yrkesutbildningen

Den tredje helheten i projektet som vi skall förbättra och därmed utveckla är säkerhetskulturen inom yrkesutbildningen. Säkerheten i lärmiljön, psykisk och social säkerhet där förebyggande mobbningsarbete samt motarbetande av näthat står i fokus samt arbetet kring likabehandling är ledorden i den här helheten.

Målgrupp

Målgruppen för projektet är studerande, pedagoger, handledare och personal inom stödtjänster i Prakicum. Projektet lägger särskild fokus på påverkningsmöjligheter i studierna för vuxna studerande, läroavtalsstuderande och studerande med invandrarbakgrund.

Tid

Projektet genomförs under tiden 15.12.2020-31.6.2022

Finansiär

Utbildningsstyrelsen

Partners

Projektet är ett samprojekt mellan Prakticum (huvudman), Axxell, Folkhälsan utbildning, Optima och Yrkesakademin.