Stäng

Innehåll

Läroavtal och utbildningsavtal

Lär dig ett nytt yrke eller fördjupa eller förvärva ny kompetens genom praktiskt arbete

Är du arbetsgivare? Läs mer om läroavtal och utbildningsavtal för arbetsgivare här.

Skillnaden mellan läroavtal och utbildningsavtal?

Både ett läroavtal och ett utbildningsavtal har samma mål, att du ska få det kunnande som du behöver, oavsett om det gäller en hel examen eller bara delar av en examen. Genom läroavtal och utbildningsavtal lär du dig genom att utföra uppgifter på en arbetsplats. På arbetsplatsen får du handledning av kunnig personal. Detta heter lärande i arbetslivet.

Läroavtal och utbildningsavtal planeras alltid tillsammans med dig, arbetsgivaren och Prakticum.
Planeringen är en del av din personliga utvecklingsplan för kunnande (PUK).

Då du studerar med läroavtal är du anställd med ett tidsbundet arbetsavtal och du får lön. Ett läroavtal kan göras på en gång för en hel examen, för en examensdel eller för en ännu mindre del. Du måste dock arbeta i genomsnitt minst 25 timmar i veckan. Avtalet görs mellan dig, din arbetsplats och Prakticum. Du måste också vara minst 15 år. Din arbetsgivare kan ha rätt till utbildningsersättning och du själv kan ha rätt att söka om studiesociala förmåner från skolan.

Då du lär dig via ett utbildningsavtal är du enbart studerande. Du får ingen lön, men du kan få studiestöd. Arbetsplatsen får inte heller någon utbildningsersättning. Då befinner du dig på arbetsplatsen 1-5 dagar i veckan eller enligt överenskommelse. Avtalet görs mellan Prakticum och arbetsplatsen.

Fastän du största delen av din studietid skulle lära dig i en skolmiljö som Prakticum och via utbildningsavtal, kan du ha ett sommarläroavtal. Om du exempelvis har ett sommarjobb som också motsvarar dina studier kan du förkorta din studietid genom att teckna ett sommarläroavtal med din arbetsgivare och Prakticum.

Läroavtal

 • Du är anställd och får lön
 • Avtal görs mellan dig, din arbetsgivare och Prakticum
 • Du studerar till ditt yrke i första hand på din arbetsplats. Vid behov kompletterar du med studier i Prakticum, eller på annat sätt
 • Du har fyllt minst 15 år

Utbildningsavtal

 • Du är studerande och får ingen lön
 • Avtal görs mellan Prakticum och arbetsplatsen
 • Du lär dig i huvudsak i överenskomna arbetsuppgifter på en arbetsplats
 • Ingen åldersgräns

Läroavtal passar alla

Ett läroavtal passar både dig som har ett jobb och vill börja studera, eller dig som redan studerar vid Prakticum men vill göra delar av dina studier på läroavtal. Läroavtal lämpar sig speciellt bra för dig som gärna lär dig huvudparten av ditt nya yrke eller kunnande på en arbetsplats.

Vid Prakticum kan du teckna läroavtal för alla utbildningar som Prakticum erbjuder. Läroavtal kan tecknas för:

 • En hel examen
 • En eller flera examensdelar
 • Delar av en examensdel

Önskar du studera på läroavtal bör du själv vara aktiv i processen. Ett läroavtal förutsätter alltid att du har ett arbetsavtal med en arbetsgivare där du lär dig det som utbildningen förutsätter. Du söker även själv din arbetsplats. Själva läroavtalet planeras och görs sedan mellan dig, din arbetsgivare och Prakticum. Du kommer att ha en arbetshandledare på din arbetsplats och även en handledare från Prakticums sida. Tillsammans kommer ni fram till den modell som passar dig och dina behov.

”Fördelen med att kombinera jobb och studier är att du lär dig allting i praktiken.”

– Kira Weber, merkonom som studerade med läroavtal hos KSF media

Så gör du för att komma igång!

Beroende på om du redan studerar vid Prakticum, eller önskar börja studera vid Prakticum med läroavtal går du tillväga på lite olika sätt.

 • Om du redan är studerande vid Prakticum börjar du med att diskutera med din examenshandledare eller lärare som handleder lärande i arbetslivet.
 • Om du inte är studerande vid Prakticum, kontaktar du Prakticums kontaktperson som lotsar dig vidare i processen.

Efter detta är processen densamma för att komma vidare med läroavtalet.

Du söker själv en lämplig arbetsplats och kommer överens med arbetsgivaren om en anställning och möjlighet till läroavtal. Tillsammans med din eventuella arbetsgivare kommer man överens om bl.a. följande:

 • För vilket moment läroavtalet gäller: en eller flera examensdelar, eller enbart en del av en examensdel
 • Tid för läroavtalet
 • Hur du skaffar ditt kunnande, genom vilka arbetsuppgifter
 • Om du behöver komplettera ditt kunnande med exempelvis närstudier i Prakticum eller med självstudier
 • Vem som är din arbetshandledare på din arbetsplats
 • Hur ni håller kontakten till Prakticum

Som studerande på läroavtal bär du själv det största ansvaret för dina studier, trots att du i huvudsak lär dig genom arbetsuppgifter i arbetslivet. Till ditt ansvar hör även att vara i kontakt med lärare från Prakticum och med din arbetsplats. Du informerar utan dröjsmål alla parter om eventuella förändringar från den ursprungliga planen, såsom exempelvis frånvaro.

Kombinera sommararbete och studier genom sommarläroavtal!

Arbetsgivaren har möjlighet att anställa en studerande på läroavtal för semesterperioden. Detta är en winwin-situation där du genom ditt sommarjobb både tjänar pengar och skaffar dig ett kunnande på samma gång. Läroavtalet gör att du lär dig mer intensivt och snabbare, vilket även kan förkorta studietiden. Läroavtalet ökar också dina möjligheter till en anställning efter studierna.

Tillsammans med Prakticum och din arbetsgivare för sommarjobbet kartläggs dina arbetsuppgifter. Utgående från arbetsplatsen och ditt behov planerar vi dina studier. Om sommaren blir lyckad ökar det även dina chanser för en förlängning av din anställning och ditt läroavtal.

Läroavtalet är ett avtal mellan arbetsgivaren, sommararbetaren och Prakticum. Samma regler och anvisningar gäller sommarläroavtal som andra läroavtal.

Har du frågor?

Vår ledare för arbetslivstjänster hjälper dig vidare

Gisela Andergård-Heiskanen
Ledare för arbetslivstjänster
050 4414 334
[email protected]