Stäng

Innehåll

TASSU

Mål

Målet med projektet är att utveckla övergångsskedet mellan den grundläggande utbildningen och andra stadiets utbildning, handledningen under studierna och övergångsskedet efter andra stadiet. Arbetet utförs framförallt genom att utveckla studiehandledningen. Målet är att utvidga de nuvarande modellerna för handledningen genom att skapa systematiska, strukturella och etablerade nationella verksamhetsmodeller och processer. Projektet genomförs som ett omfattande nätverksprojekt.

Inom projektet vidareutvecklas identifieringen och erkännande av kunnande. Under projektet förstärks befintliga samarbeten med grundskolan och nya samarbeten skapas. Karriärvägledningen och examenshandledningen utvecklas med målet att skapa en ännu bättre röd tråd med klara mål för studerande. Inom projektet sker även utveckling av Karriärcenter Arabia.

Målgrupp

Målgruppen för projektet är studerande, pedagoger, handledare och personal inom stödtjänster i Prakicum.

Tid

13.11.2020 – 30.6.2022

Finansiär

Utbildningsstyrelsen

Partners

Projektet är ett samprojekt mellan Sasky (huvudman), Raseko, Vaao, Tavastia, SSKKY, Optima, Yrkesakademin, Axxell, Turun AKK, Hami, Kiipula och Prakticum.