Stäng

Innehåll

Pedagogisk verksamhet

Barn behöver både stöd av föräldrar och professionella vuxna för att lära sig, utvecklas och få en trygg barndom och ungdomstid. Proffs inom pedagogisk verksamhet främjar barn och ungas välbefinnande och har en stor roll under deras uppväxt.

Pedagogisk verksamhet branschen

Barn behöver både stöd av föräldrar och professionella vuxna för att lära sig, utvecklas och få en trygg barndom och ungdomstid. Proffs inom pedagogisk verksamhet främjar barn och ungas välbefinnande och har en stor roll under deras uppväxt.

Arbetsmöjligheter

Den som har avlagt examen kan arbeta i krävande uppgifter i branschen i arbete med pedagogisk verksamhet och handledning med personer i olika åldrar, i olika utbildningsformer och -stadier, inom olika förvaltningsområden samt inom fritidsverksamhet. Verksamhetsmiljön kan vara offentliga sektorn, privata sektorn, tredje sektorn samt andra organisationer som utför pedagogisk verksamhet och handledning.

  • Ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet kan arbeta med handledning av personer i olika åldrar, på olika utbildningsstadier, i olika utbildningsformer och inom morgon- och eftermiddagsverksamhet samt inom fritidsverksamhet.
Skolgångshandledare

Skolgångshandledare

Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning

Som skolgångshandledare stöder, handleder och assisterar du barn, ungdomar och vuxna i miljöer inom fostran, undervisning och det sociala området.

Läs mer

Har du frågor?

Tiisa Vasara
Teamledare för pedagogisk verksamhet
+358 40 0247 294
[email protected]