Stäng

Innehåll

Hygienpass

Prov för hygienpass

Anmäl dig här

Avlägg det prov som krävs för att få hygienpass.

I korthet

Hygienpass behöver de personer som på något sätt hanterar livsmedel som skall serveras till någon annan, t.ex. i restauranger, skolor, daghem och sjukhus. Även till exempel arbetsgivare, frivilliga, studerande och praktikanter ska ha hygienpass om de arbetar på ovannämnda sätt.

Testet omfattar 40 påståenden som är antingen rätt eller fel, och du ska kunna välja det rätta alternativet för minst 34 av dessa påståenden.

Ansökan

Bakom anmälningslänken hittar du datum för följande tentamenstillfällen.

Deltagande betalas på förhand, du får mer information efter att du anmält dig. Vid tentamenstillfället skall giltigt id-bevis samt kvitto över erlagd betalning uppvisas.

Pris för Prakticum studerande och personal är 40€.

Studiestart

Helsingfors

  • 3.10.2023, kl. 16:00
  • 28.11.2023, kl. 16:00
  • 5.3.2024, kl. 16:00
  • 23.4.2024, kl. 16:00
  • 14.5.2024, kl. 16:00

Borgå

  • 21.11.2023, kl. 16:00
  • 13.2.2024, kl. 16:00
  • 14.5.2024, kl. 16:00
Tillbaka upp