Stäng

Innehåll

Hygienpass

Prov för hygienpass

Avlägg det prov som krävs för att få hygienpass.

Utbildningsort

Borgå
Helsingfors

Ansökan

Kontinuerlig

Kontakt

Ledare för arbetslivstjänster
Gisela Andergård-Heiskanen
050 4414 334
[email protected]

I korthet MÅLGRUPP DELTAGARAVGIFT & DELTAGARANTAL Studiestart

I korthet

Prakticum ordnar regelbundet tillfällen för att avlägga prov för hygienpass. Testet omfattar 40 påståenden som är antingen rätt eller fel, och du ska kunna välja det rätta alternativet för minst 34 av dessa påståenden.

Deltagande betalas på förhand, du får mer information efter att du anmält dig. Vid testtillfället skall giltigt id-bevis samt kvitto över erlagd betalning uppvisas.

Målgrupp

Personer som jobbar med oförpackade råvaror som mjölk, fisk och kött samt personer som på något sätt hanterar livsmedel som serveras till någon annan, till exempel i restauranger, skolor, daghem och sjukhus.

Deltagaravgift

50€

(40,32€ + 24% moms.)

Studiestart

Bakom anmälningslänken hittar du datum för följande studiestarter.

Stöd Ukraina!