Stäng

Innehåll

Hygienpass

Test för hygienpass

Anmäl dig här

Avlägg hygienpasstest.

I korthet

Hygienpass behöver de personer som på något sätt hanterar livsmedel som skall serveras till någon annan, t.ex. i restauranger, skolor, daghem och sjukhus.  Även arbetsgivare, frivilliga, studerande och praktikanter ska ha hygienpass om de arbetar på ovannämnda sätt.

Hygienpasset avläggs genom självstudier och ett test. Testet omfattar påståenden som är antingen rätt eller fel. För att bli godkänd ska du välja rätt på minst 34 av 40 påståenden.

Material för självstudier från Ruokatieto (endast på finska).

Ansökan

Deltagande betalas på förhand, du får mer information efter att du anmält dig. Vid testtillfället skall giltigt identitetsbevis samt kvitto över erlagd betalning uppvisas.

Studiestart

Helsingfors

  • 14.5.2024, kl. 16:00
  • 8.10.2024, kl. 16:00
  • 26.11.2024, kl. 16:00
  • 4.3.2025, kl. 16:00
  • 22.4.2025, kl. 16:00
  • 13.5.2025, kl. 16:00

Borgå

  • 19.11.2024, kl. 16:00
  • 11.2.2025, kl. 16:00
  • 8.4.2025, kl. 16:00
Tillbaka upp