Stäng

Innehåll

Handledning och kriteriebaserad bedömning

Målsättningen med projektet är att utveckla, förenhetliga och digitalisera processerna för arbetsplatshandledning och kriteriebaserad bedömning, samt förankra tankesättet hos personal, studerande och arbetslivet. Projektet stöder det strategiska arbete med pedagogisk utveckling, fördjupat samarbete med arbetslivet, personalutveckling, utveckling av processer, samt skapande av strategiska nätverk.

  • Mål 1: Att utveckla och testa flexibla lösningar för inlärningsperioder i arbetslivet
  • Mål 2: Virtuella handlednings- och bedömningslösningar utvecklas för att stöda
  • Mål 3: Uppdaterig av handledar- och bedömarutbildningen, samt utveckling av en uppdateringskurs/fortbildning för personer som redan gått handledar-/bedömarutbildngen

Målgrupp

Lärare/utbildare och arbetslivsrepresentanter som deltar i handlednings- och bedömarverksmaheten, samt studerande/examinander.

Tid

1.11.2016-31.12.2017

Finansiär

Utbildningsstyrelsen

Partners

Projekt är ett samprojekt med YA! (koordinator), Axell, Optima, Inveon och Prakticum