Stäng

Innehåll

Hux

Utbildning som handleder för examensutbildning

Få de färdigheter du behöver för att söka till yrkesinriktad examensutbildning eller gymnasieutbildning.

I korthet

Utbildning som handleder för examensutbildning (HUX), är avsedd för läropliktiga och andra som saknar en examen på andra stadiet med behov av handledande utbildning. Målet för den handledande utbildningen är att ge den studerande färdigheter att studera inom en utbildning som leder till en examen.

Hux-utbildning kombinerar påbyggnadsundervisning efter den grundläggande utbildningen (10:e klass), utbildning som handleder för yrkesutbildning (VALMA) samt utbildning som förbereder för gymnasieutbildning (LUVA). Utbildningen kör igång för första gången i augusti 2022 och ersätter därmed 10:e klassen, VALMA och LUVA.

Prakticum erbjuder Hux-utbildning på svenska för studerande i både huvudstadsregionen och Östnyland.

Kontinuerliga ansökan till HUX Helsingfors

Kontinuerliga ansökan till HUX Borgå

Målgrupp

Utbildning som handleder för examensutbildning (HUX) är avsedd för följande målgrupper:

  • Läropliktiga och andra som saknar examen på andra stadiet och som har behov av handledande utbildning
  • Studerande som har något annat modersmål än svenska, finska eller samiska
  • Studerande som har avlagt grundläggande utbildning eller en motsvarande utbildning på något annat språk än svenska, finska eller samiska

Utbildningen består av

Utbildningsdel som är gemensam för alla:

  • Studiefärdigheter och karriärplaneringsfärdigheter (2–10 veckor)

Valbara utbildningsdelar, av vilka den studerande ska avlägga minst två: 2

  • Stärkande av grundläggande färdigheter (1–30 veckor)
  • Studier inom yrkesutbildning och studier som förbereder för dem (1–30 veckor)
  • Studier inom gymnasieutbildning och studier som förbereder för dem (1–30 veckor)
  • Vardagskompetens och delaktighet i samhället (1–20 veckor)
  • Arbetslivsfärdigheter och lärande i arbetslivet (1–20 veckor)
  • Valbara studier (1–10 veckor)

Undervisningsform

Undervisningen byggs upp enligt individuella studiestigar som utgår ifrån studerandes styrkor och personliga mål.

Under Hux-utbildningen är målet att den studerande ska få växa till att ta ansvar för sina studier, sina beslut och sitt eget liv, samt bli förtrogen med demokratisk verksamhet och delaktighet. Delaktighet, engagemang, samhörighet samt stärkande av de emotionella och sociala färdigheterna betonas i all verksamhet. Varje studerande bidrar med sin egen insats till respektive studiegrupp och studerande uppmuntras till att lära sig tillsammans och av varandra. Utbildningen främjar studerandes välbefinnande och delaktighet.

Ansökan

Kontinuerliga ansökan till HUX Helsingfors

Kontinuerliga ansökan till HUX Borgå

Personer som deltar i utbildningen bör ha ett avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen, eller ett betyg från en tidigare utbildning som motsvarar den grundläggande utbildningen. Prakticum kan även anta studerande som inte har ett avgångsbetyg om studerande anses har tillräckliga förutsättningar att klara studierna. Detta avgörs från fall till fall.

Studiestart

Lägg in en ansökning eller ta kontakt så bygger vi upp en personlig plan just för dig.

Tillbaka upp