Stäng

Innehåll

Tekniska branscher

Tekniska branscher

Arbetsmöjligheterna är många inom de tekniska branscherna. Branschen erbjuder många alternativ för den yrkeskunniga. På Prakticum utbildar vi automationsmontörer, elmontörer, fordonsmekaniker, husbyggare, kombinationsfordonsförare och verkstadsmekaniker.

Arbetsmöjligheter

  • En automationsmontör arbetar med installations-, bruks- och underhållsuppgifter inom industrin. Du kan också arbeta på entreprenörsföretag inom el-och automationsteknik. Inom branschen har du även möjlighet att utvecklas till ett verkligt proffs och bli egen företagare.
  • En bilmekaniker kan jobba t.ex. i märkes-, special eller allmänna verkstäder, i transportföretag, i bilaffärer eller på servicestationer. Branschen ger också goda möjligheter till att starta ett eget företag.
  • Som chaufför kan du arbeta med olika uppgifter inom olika branscher inom logistik. Uppgifterna kan vara att fungera som förare i såväl utrikes som inrikestrafik, inom industrin, handel och service, som lagerarbetare, i terminaler samt på flygplatsområden.
  • Som elmontör kan du jobba med elinstallation och elunderhåll. Du kan göra installationer i hus och byggnader, inom industrin eller arbeta inom nätbyggnad. Inom elbranschen arbetar du enligt ritningar, scheman och tekniska beskrivningar.
  • Som husbyggare kan du ansvara för nybyggandet och det kontinuerliga underhållet av platser för boende, arbete och fritid, byggnader, trafiknät, olika miljökonstruktioner samt vatten- och energiförsörjningsnätet. De arbetar ofta i internationella miljöer men även på byggarbetsplatser i hemlandet. Dagens byggarbetare måste kunna arbeta på en byggplats där renovering pågår.
  • Verkstadsmekanikerna arbetar i uppgifter med maskinbearbetning av maskindelar samt med mätning och kvalitetssäkring av tillverkade produkter. Olika stora maskinbearbetade delar med olika precisionskrav används överallt vid bygge av maskiner och anordningar.

Automationsmontör

Grundexamen inom el- och automationsbranschen

Automationsmontör passar till dig som är intresserad robotik och styrteknik. Under studierna lär du dig bland annat att installera, använda och underhålla styr- och automationssystem, industrirobotar, autonoma robotar samt pneumatiska- och hydrauliska system.

Bilmekaniker

Grundexamen inom fordonsbranschen

De som utbildar sig till bilmekaniker utför service på fordon och reparerar dem, samt betjänar kunder. De känner till de krav som lagstiftningen inom branschen ställer och säkerställer fordonets trafiksäkerhet och funktionsdugliga skick. Fordonsmekanikerna behärskar de vanligaste arbetsmetoderna, ämnen och material som hör till service- och reparationsarbeten.

Lastbilsförare

Grundexamen i logistik. Kompetentsområde för transportservice.

Du avlägger personbils- och lastbilskörkort samt grundläggande yrkeskompetens inom transportbranschen. Du får också utbildning för transport av farliga ämnen, körkort för truck samt arbetssäkerhetskort. Efter avlagd examen har du möjlighet att komplettera din examen genom att avlägga examensdelen Kombinationsfordonstransporter som ger dig rätt att köra kombinationsfordon.

Elmontör

Grundexamen inom el- och automationsbranschen

Som elmontör har du många alternativ vad kommer till din karriär. Du kan arbeta som montör, testare, försäljare, planerare, hushållsmaskinsreparatör. Du kan också jobba som elinstallatör för hus eller båtar, jobba med elreparationer inom industrin eller på verkstäder. Det är även ett ypperligt yrke för dig som vill starta ett eget företag.

Husbyggare

Grundexamen inom byggnadsbranschen

Husbyggare utför arbeten i grundläggningsskedet vid husbyggande samt utför ytter- och mellanväggsarbeten samt stomarbeten för yttertak och isoleringsarbete enligt planer och handlingar. De kan använda de grundläggande arbetsredskapen på en byggplats samt rätta arbetssätt och material och de kan arbeta kvalitetsmedvetet, initiativrikt samt service- och samarbetsvilligt.

Verkstadsmekaniker

Grundexamen i maskin- och produktionsteknik

Verkstadsmekaniker kan genom bearbetning tillverka delar till maskiner och andra stycken enligt arbetsritningarna genom att använda automatiska verktygsmaskiner. De kan planera den inbördes ordningsföljden av olika arbetsskeden i tillverkningen samt använda material, maskiner, anordningar och metoder inom branschen på ett för arbetet ändamålsenligt och säkert sätt.

Har du frågor?

Rabbe Storgårds
Teamledare för tekniska branscher
+358 41 730 2412
[email protected]

Pontus Johansson
Ansvarig lärare, el- och automation
+358 41 732 2876
[email protected]