Stäng

Innehåll

Stödtjänster

Karriärvägledare, kurator, hälsovårdare och alla andra som jobbar med studerandevården.

Vi finns där för våra studerande

Målet för stödtjänster för studerande är att se till att de studerande mår bra såväl fysiskt, psykiskt som socialt och att skapa goda studieförutsättningar. Stödtjänstteamet jobbar för förebyggande verksamhet som ger de studerande färdigheter för sitt framtida liv.

Catharina Grönqvist
Ledare för stödtjänster för studerande
+358 417 307 019
[email protected]

Vi jobbar med stödtjänster för studerande

Prakticum har ett stödtjänstteam för studerande som träffas regelbundet och ansvarar för koordineringen och utvecklingen av stödtjänster för studerande samt studerandevården. Stödtjänstteamet för studerande består av karriärvägledare, speciallärare, socialhandledare, kurator, psykolog, hälsovårdare, läkare, psykiatrisk sjukskötare och ledare för stödtjänster för studerande.

Karriärvägledare

Karriärvägledarna hjälper dig med ärenden som berör dina pågående studier och handleder dig i frågor om fortsatta studier. Våra karriärvägledare träffar alla avgående studerande för ett karriärvägledningssamtal.

Helsingfors

Lotta Sjöholm, karriärvägledare
+358 400 247 272
[email protected]
Mottagning i Helsingfors: måndag-fredag
Lotta handleder blivande frissor, kosmetologer , automationsmontörer, merkonomer, elmontörer, datanätsinstallatörer, IT-stödpersoner samt mediabranchen.

Helsingfors

Emilia Alfthan, karriärvägledare
+358 41 7324 074
[email protected]
Mottagning i Helsingfors: måndag-fredag
Emilia handleder blivande automationsmontörer, elmontörer, fordonsmekaniker, kockar, servitörer i Helsingfors och närvårdare i Helsingfors och Borgå.

Borgå

Kristina Högström, karriärvägledare
+358 41 730 2543
[email protected]
Mottagning i Borgå: måndag-fredag
Kristina handleder blivande artesaner, automationsmontörer, datanomer, elmontörer, datanätsinstallatörer, IT-stödpersoner, fordonsmekaniker, kombinationsfordonsförare, verkstadsmekaniker, husbyggare och utövare av visuell framställning.

Skolgångshandledare

Prakticum har två skolgångshandledare, en i Helsingfors och en i Borgå. Handledarna kommer att jobba med lärarna i klasserna både i gemensamma ämnen och yrkesämnen som extra stöd för studerande.
Handledarna träffar man även i studiesmedjan där de kan hjälpa med ogjorda uppgifter, kan hjälpa studerande att hitta rätt person för hjälp och stöd. Handledarnas hjälp riktar sig till massan, används inte som personliga assistenter.

 

Helsingfors

Oskari Ruuskanen, handledare
+358 41 732 4059
[email protected]

 

Borgå

Jenny Söderling, handledare
+358 41 732 4057
[email protected]

Socialhandledare

Prakticum har en socialhandledare som jobbar med den förebyggande och generella studerandevården, som en del av stödtjänstteamet. Socialhandledaren jobbar bland annat kring frånvaroärenden och trivseln både i skolan som helhet och i klasserna. Trivseln handlar i klassen om gemenskap och arbetsro, i skolan exempelvis om skolmiljön och temadagar av olika slag. Socialhandledaren fungerar som handledare för både studerandekårens styrelse och tutorerna.

 

Helsingfors

Linda Wahrman, socialhandledare
041 731 4174
[email protected]

Katharina Donner, socialhandledare
041 7322 246
[email protected]

Kuratorer

Kuratorn i skolan finns till för att hjälpa dig som studerande då det gäller studierna och livet utanför skolan. Kuratorn funderar tillsammans med dig på i vilken livssituation du befinner dig i och ifall det finns faktorer som gör att studierna inte löper som de ska. Orsakerna kan ju t.ex. vara brist på motivation, sömnproblem, nedstämdhet, ångest, relationsproblem, mobbning, brist på självförtroende eller missbruk. Det är inte alltid självklart vad orsakerna eller ”problemen” är.

Tillsammans kan man ändå försöka samtala om livssituationen och kanske t.o.m. finna lösningar på svåra saker i livet. Ibland kan det hända att det lättar bara man får tala med en utomstående om sådant man tycker är jobbigt.

Kuratorn hjälper också till att hitta andra som kan ta itu med svåra saker t.ex. inom hälsovården, psykiatrin eller socialvården.

 

Helsingfors

Anders Svartbäck, kurator
+358 50 550 7089
[email protected]

Mette Salvesen, kurator
+358 40 1398040
[email protected]

Mette har mottagning tisdag 8-12 och onsdag 8-15.

Borgå

Gina von Schoultz, kurator
+358 40 489 5757
[email protected]
Mottagning i Borgå: måndag, tisdag, onsdag och fredag.

Skolpsykologer

Skolpsykologen är, tillsammans med annan studerandevårdspersonal en del av stödtjänsterna för studerande. En psykolog har som sitt expertisområde psykisk utveckling och mental hälsa. Skolpsykologerna erbjuder sitt stöd till studerande med t.ex. inlärningssvårigheter, känslomässiga svårigheter eller en krävande livssituation. Tystnadsplikt ligger som grund för psykologens arbete. Alla diskussioner är konfidentiella, frivilliga och kostnadsfria. Ofta kan det vara en förälder, studiehandledare, hälsovårdare eller klassansvarig som rekommenderar att studerande i fråga kommer och talar med skolpsykologen. Du som studerande kan också själv reservera en tid, då du känner att det finns behov för det.

 

Helsingfors

Noel Forsén
Psykolog
093 1071 807
[email protected]

Noel tar emot enligt överenskommelse må–fre kl. 8-16.

Borgå

Martin Westerling
Psykolog
040 168 5076
[email protected]
(bokstäverna EXT är en del av e-postadressen)

Du kan träffa Martin på onsdagar och fredagar i E-husets andra våning, mitt emot kuratorns rum.

Hälso- och sjukvård

Alla som studerar i Prakticum har möjligheten att använda sig av hälsovårdarens tjänster. Besöken är alltid gratis. Alla första årets studerande erbjuds en hälsogranskning, där det tas hänsyn till hälsotillstånd och hälsobeteende med tanke på blivande yrke och framtid. Mellan klockan 8-11 och 13-16 tar hälsovårdaren emot studerande via tidsbokning. Hälsovårdaren har också öppen mottagning dagligen mellan kl 12-13, då studerande kan komma i korta ärenden utan tidsbokning. Akut sjukvårdsmottagning sker i första hand på hemortens hälsovårdscentral. Då studerande är på lärande i arbetslivet får också kontakta hälsovården på skolan. Uppbådsgranskningarna görs på våren.

Du kan även boka en tid för att diskutera preventivmedel. Alla som studerar i Helsingfors och är under 25 år är berättigade till att få ett års gratis preventivmedel.

Vårdnadshavare får gärna kontakta hälsovårdaren i sina barns hälsoärenden. Hälsovårdarens primära uppgift är det förebyggande och hälsofrämjande arbetet för den enskilda studeranden. Hälsovårdaren har tystnadsplikt och jobbar inom den individuella studerandevården.

Hälsovårdaren jobbar tillsammans med skolläkaren Tove Linder. Läkarmottagningen hålls på Arcadas studenthälsovård, E4. Studenthälsovården på Arcada har en egen ingång som ligger på Tavastvägens sida. Innan läkarmottagningen ska studerande ha gått på en hälsogranskning hos hälsovårdaren. Läkartjänster inom studerandevården erbjuds åt studerande under 25 år. Hälsovårdaren bokar läkartiderna. Avgiften för en läkarmottagning som inte används eller avbokas är 40,30 €, räkningen skickas hem.

 

Helsingofrs

Carolina Heinonen, hälsovårdare
+358 50 345 2485
[email protected]

Carolina är på plats måndag till torsdag kl: 8:00-16:00 samt fredag kl: 8:00-14:15. Hälsovårdarens rum finns på andra våningen, rum 211.

Natalie Nylund, hälsovårdare
+358 40 1616546
[email protected]

Natalie har mottagning torsdagar och fredagar.

Borgå

Ramona Finnbäck, hälsovårdare
+358 40 1597775
[email protected]

Ramona har mottagning på måndag, onsdag och fredag.

Psykiatrisk sjukskötare

Psykiatrisk sjukskötare finns till för studerande i Prakticum. Ta gärna kontakt om du är orolig över dig själv t.ex. vid livskriser, stress, nedstämdhet, depression, panik- och ångestkänslor eller sömnproblem. Föräldrar för gärna också kontakta vid oro över sitt barn. Meningen är att kartlägga ungdomens aktuella situation och hjälpa till. Besöken är gratis. Psykiatrisk sjukskötare har tystnadsplikt och jobbar inom studerandevårdsteamet i skolan.

Helsingfors

1-2 gånger/vecka, tisdagar och varannan fredag.

Fanny Sumelius, psykiatrisk sjukskötare och auktoriserad sexualrådgivare
+358 9 310 519 37
+358 40 336 0188
[email protected]

Sveps

Sveps erbjuder idag fyra olika verksamheter; uppsökande ungdomsarbete, startträning, arbetsträning samt jobbcoaching. Sveps är den enda svenskspråkiga ungdomsverkstaden i huvudstadsregionen och vi jobbar för att ungdomar som talar svenska ska få handledning och service på sitt eget språk.

Sveps upprätthålls av Yrkesinstitutet Prakticum vilket gör att Prakticum och Sveps har ett nära samarbete.

Sveps hemsida