Stäng

Innehåll

Nya lärmiljöer och lösningar inom yrkesutbildningen

I projektet Nya Lärmiljöer är fokus på att skapa möjligheter för kontinuerligt lärande, utveckla nya lärmiljöer och lösningar och nya verksamhetsmodeller utgående från ny teknologi.

Projektet har fokus på användning av digitaliseringens nya möjligheter i de olika faserna av den individuella utvecklingen för kunnandet:

  • strävar efter att förbättra studerandes handledning
  • öka kunskapen om de möjligheter digitaliseringen medför
  • ta i bruk nya digitala verktyg, som stöder dagens krav på handledningen och en bred kompetensutveckling
  • utvecklar nya digitala lösningar och förbättrad kundupplevelse för studerande och arbetslivets representanter

Målgrupp

Pedagoger och studerande i Prakticum.

Tid

 9.9.2019- 31.12.2021

Finansiär

Utbildningsstyrelsen

Partners

Projektet är ett samprojekt mellan YA! (koordinator), Optima, Vamia, Axxell, Kpedu, Koulutuskeskus Brahe, Åbo Akademi, HAMK och Prakticum.