Stäng

Innehåll

Smidiga övergångar

För dig med tankar på högskolestudier

Smidiga övergångar är som namnet i sig säger, ett smidigt sätt att förbereda sig för yrkeshögskolestudier och att smidigt kunna söka in till Arcada.

I korthet

Under studietiden på Prakticum kan du börja förbereda dig för kommande studier på Arcada genom att välja examensdelen Med sikte på högskolestudier.

Inom social- och hälsovårdsbranschen har du även möjlighet att redan på förhand bekanta dig med yrkeshögskolestudier genom att ta del av kurser på Arcada eller avlägga en lärande på arbetsplatsen med Arcadas målsättningar och praktikuppgifter. På så vis har du också möjlighet att förkorta din studietid på Arcada genom att få erkänt kunnande i det du avlagt på förhand.

Målgrupp

Smidiga övergångar är ett ypperligt val för dig som önskar studera vidare efter din grundexamen. För tillfället har Prakticum ett nära samarbete med Arcada som gynnar dig som vill studera inom social- och hälsovård och affärsverksamhet.

Utbildningen består av

Examensdelen Med sikte på högskolestudier fördjupar ditt kunnande inom modersmål, matematik och engelska. Ämnen som du behöver behärska för att klara av studierna på en yrkeshögskola. Examensdelarnas bedömning är grunden för de urvalspoäng du kan söka vidare med. Examensdelen är en del av din grundexamen och väljs som en valbar examensdel i yrkesämnen.

Då du har avlagt examensdelen har du möjlighet att söka in till Arcada via den smidiga leden som är likvärdig med de andra ansökningssätten.

Tillbaka upp