Stäng

Innehåll

Växla upp handledningen

Mål

Målsättningen är att utveckla samarbetet kring övergångar från andra till tredje stadiet med hjälp av olika handlednings kanaler och metoder. Dessa metoder skall vara lättillgängliga. Inom projektet utvecklas regionala och nationella modeller. I projektet beaktas även de möjligheter och utmaningar som den utvidgade läroplikten för med sig.

Inom projektet utvecklas på Prakticum handledningen till tredje stadiet t.ex. genom klara strukturer för karriärvägledning under hela studietiden, samarbete med Karriärcenter Arabia, möjligheter att höra studerandes erfarenheter som gått vidare till tredje stadiet från Prakticum samt att få flera stigar för smidiga övergångar till tredje stadiet bl.a. till ingenjörsutbildning.

Målgrupp

Målgruppen för projektet är studerande, pedagoger, handledare och personal inom stödtjänster i Prakicum.

Tid

16.12.2020 – 30.6.2022

Finansiär

Utbildningsstyrelsen

Partners

Projektet är ett samprojekt mellan Yrkesakademin (huvudman), Axxell, Optima, Vamia och Prakticum. Yrkeshögskolan Arcada och Novia fungerar som samarbetspartner i projektet och deltar i utvecklingsarbetet.