Stäng

Innehåll

Merkonom

Grundexamen i affärsverksamhet

Ansök här

En grundexamen i affärsverksamhet ger färdigheter i kundbetjäning, marknadsföring, försäljning, ekonomiförvaltning och företagsamhet som du har nytta av i alla branscher och yrken. Utbildningen ger även en bra grund för studier vid yrkeshögskola eller universitet.

I korthet

Som merkonom behärskar du marknadsföring, försäljningsarbete, ekonomiförvaltning och affärsverksamhet vilket ingår i de obligatoriska examensdelarna. Du kan använda digitala miljöer och kontorsprogram effektivt, t.ex. MS Office. Examen ger dig grundläggande färdigheter i företagsamhet för att påbörja eller utveckla eget företag.

Merkonomer med inriktning kundbetjäning och försäljning kan visuell produktplacering, sköta kundrelationer, planera och genomföra marknadsföringskampanjer, göra försäljningsarbete och utveckla kundrelationer. Merkonomer med inriktning ekonomiförvaltning kan sköta löneräkning, bokföring och bokslutsnoteringar, fakturering, reskontra och göra lönsamhetsberäkningar.

Målgrupp

Är du intresserad av företagsvärlden och vill lära dig om försäljning samt inköp av produkter och tjänster? Har du ambitioner att sköta din personliga ekonomi eller ett företags ekonomi på bästa sätt? Är du målmedveten, flitig, pålitlig, samarbetsvillig och artig? Då kommer merkonomyrket att passa dig.

Kontinuerlig ansökan

Utbildningen är kompetensbaserad och kundcentrerad, dvs. du har en personlig studieplan som motsvarar dina behov och resurser. Ditt tidigare kunnande tas i beaktande och kan inverka på studietiden. Vanligen är studietiden från 1,5 år till 2 år.

Utbildningen består av

En grundexamen i affärsverksamhet omfattar 180 kompetenspoäng (kp). Examen består av gemensamma examensdelar 35 kp och obligatoriska yrkesinriktade examensdelar 55 kp som avläggs i arbete. Då studierna inleds väljer man inriktning ekonomiförvaltning 90 kp eller kundbetjäning och försäljning 90 kp.

Gemensamma examensdelar (35 kp)

 • Kunnande i interaktion och kommunikation (11 kp)
 • Kunnande i matematik och naturvetenskaper (6kp)
 • Kunnande om samhälle och arbetsliv (9 kp)
 • Valbara mål för kunnandet (9 kp)

Obligatoriska yrkesinriktade examensdelar (55 kp)

 • Arbete i en arbetsgemenskap (15kp)
 • Kundservice (20kp)
 • Resultatinriktad verksamhet (20kp)

 

Valbara examensdelar med närstudier (välj 1 eller 2)

1. Ekonomiförvaltning (90kp)

 • Bokföring (30kp)
 • Löneräkning (30kp)
 • Bokslutsnoteringar (15kp)
 • Fakturering/reskontra (15kp)
 • Andra valbara examensdelar från samma, annan eller tidigare examen.

2. Kundbetjäning och försäljning (90kp)

 • Att sköta kundrelationer (30kp)
 • Marknadsföringskommunikation och innehållsproduktion (30kp)
 • Försäljning (30kp)
 • Andra valbara examensdelar från samma, annan eller tidigare examen.

Prakticum erbjuder examensdelarna ovan som närstudier, men examen innehåller en mängd valbara examensdelar som kan kombineras. Du kan även välja att avlägga endast en eller flera examensdelar utan att avlägga hela examen. Kontakta oss för att göra upp en studieplan som passar just dina intressen och behov.

Läs mer om uppbyggnaden och alla examensdelar här.

Om du behöver uppdatera eller komplettera ditt kunnande i endast en del av en examen, kontakta oss. Vi kan flexibelt erbjuda enskilda examensdelar för t.ex. läroavtalsstuderande.

Undervisningsform

För läropliktiga förverkligas utbildningen som närstudier.

För vuxenstuderande:

Närstudier en kväll per vecka, självstudier, online handledning och lärande i arbetslivet. Du behöver ha en arbetsplats inom branschen. Det går att kombinera studierna med flera arbetsplatser.

Ansökan

Urvalskriterier:

 • Avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen (eller motsvarande kunnande)
 • Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov

Du kan ansöka när som helst under året och påbörja läroavtalsstudier kontinuerligt.

Studiestart

Lägg in en ansökning eller ta kontakt så bygger vi upp en personlig plan just för dig.

 

Tillbaka upp