Stäng

Innehåll

Handledare och bedömare

Fortbilda dig kostnadsfritt hos oss och bli arbetsplatshandledare för branschens nya talanger!

Anmäl dig här

I korthet

Då du fortbildar dig till arbetsplatshandledare får du en introduktion i vad lärande i arbetslivet innebär, tips på hur du handleder studerande och hur man bedömer kunnandet vid yrkesprov tillsammans med läraren.

Som arbetsplatshandledare är du speciellt viktig i och med att du är den som handleder studerande i förvärvandet av kunnande. Du är även som yrkesman eller -kvinna en stark förebild och inverkar på studerandes bild av branschen. Samtidigt fungerar du som kontaktperson mellan arbetsplatsen och läroanstalten.

Läs mer: Arbetsplatshandledning – info till arbetslivet

Utbildningen består av

Vi erbjuder olika former av fortbildning utgående från behovet för dig och din arbetsplats. Nedan kan du bekanta dig med olika alternativ som Prakticum erbjuder arbetslivet: 

  • Introduktion till handledning och bedömning, 3h (Microsoft Teams, datum nedan) 
  • Skräddarsydd fortbildning utgående från arbetsplatsen behov (planeras tillsammans med arbetsplatsen) 
  • Arbetsplatshandledning och branschspecifikt kunnande (planeras tillsammans med arbetsplatsen) 
  • Arbetsplatshandledarens webbfortbildning, anmälning via ohjaan.fi 

Fortbildningen är kostnadsfri för deltagarna. Vi behöver minst 5 deltagare per tillfälle för att fortbildningen ordnas. Om det är färre än 5 deltagare inhiberas kursen. Om kursen inhiberas blir du kontaktad och kan välja en annan tidpunkt. Välkommen med!  

Studiestart

 

  • 28.2.2024 kl. 15-18 (Microsoft Teams)
  • 19.3.2024 kl. 12-15 (Microsoft Teams)
  • 23.4.2024 kl. 16-19 (Microsoft Teams)
  • 28.5.2024 kl. 15-18 (Microsoft Teams)

Bakom anmälningslänken kan du välja till vilken tidpunkt du anmäler dig. Vi förbehåller oss rätten för ändringar. 

Bekanta dig självständigt med det nationella materialet för arbetsplatshandledare i ohjaan.fi. Här hittar du bl.a. en verktygslåda med material om lärande i arbetslivet och arbetsplatshandledning, anmälning till webbfortbildning, servicen handledningsHJÄLP. 

Tillbaka upp