Stäng

Innehåll

För sökande

Prakticum erbjuder yrkesutbildning, fortbildning, kortkurser och övrig kompetensutveckling. Vårt utbud passar såväl unga som vuxna. Dagens yrkesutbildning är mycket flexibel och möjliggör olika kombinationer av lärmiljöer. Du kan delta i närstudier, självstudier, nätkurser eller lära dig i arbetslivet. Lärande i arbetslivet kan ske både med och utan anställning.

Om du behöver uppdatera eller komplettera ditt kunnande i endast en del av en examen, kontakta oss. Vi kan flexibelt erbjuda enskilda examensdelar för t.ex. läroavtalsstuderande.

Branscher

Vi erbjuder 20+ utbildningar inom yrkesbranscher som samhället stöder sig på. Välj och vraka i vårt mångsidiga utbud och hitta en bransch som intresserar dig.

LÄS MER

Profileringar

Vi har bl.a. profileringar som för dig som behöver kunna anpassa studierna med en aktiv idrottskarriär, siktar på vidarestudier på en högre nivå eller är intresserad av internationella studier.

LÄS MER

Kontinuerlig ansökan

Kontinuerlig ansökan är för dig som redan har avlagt en examen på andra stadiet, en högskoleexamen eller har förvärvat kunnande i arbetslivet. Med kontinuerlig ansökan kan du söka till våra utbildningar när som helst. Vi ordnar flera studiestarter under året.

Gemensam ansökan

Gemensam ansökan är avsedd för sökande som slutför grundskolan eller för sökande som redan slutfört grundskolan men som efter det inte har genomfört en yrkesutbildning, gymnasiets lärokurs eller högskoleutbildning.

Läroavtal

Läroavtal är en ypperlig metod för att kombinera studier och arbete. Kunnandet förvärvas i huvudsak på en arbetsplats i arbetsuppgifter. Med ett läroavtal kan du ofta påbörja studierna snabbt. Vi hjälper dig med allt som behövs för att påbörja ett läroavtal.

Studier i Prakticum

Stödtjänster, trivsel och gemenskap samt studieguiden. Här hittar du nyttig information om du funderar på att söka till oss, ska påbörja dina studier eller redan studerar hos oss.

LÄS MER
Stödtjänster

Stödtjänster

Målet för stödtjänster för studerande är att se till att de studerande mår bra såväl fysiskt, psykiskt som socialt och att skapa goda studieförutsättningar.

LÄS MER

Utbildningar

Bekanta dig med vårt utbud

Du studerar enbart valda delar av en grundexamen eller yrkesexamen. Examensdelar passar dig som endast intresserar dig för eller behöver vissa kompetenser inom ett yrke. Kompetenspoängen för examensdelar varierar beroende på vilka delar du väljer att avlägga.

Fortbildning är för dig som endera från arbetsplatsens sida eller som privatperson behöver utveckla dina kompetenser inom ett visst område. Prakticums fortbildningar är även ett bra alternativ för dig som är förman eller föreståndare och vill fortbilda hela din personal.

En yrkesinriktad grundexamen ger dig yrkeskunskap och kunnande för ett yrke. En grundexamen passar dig som endera ska hitta ett kommande yrke efter grundskolan eller vill byta yrke och bransch efter en tid i arbetslivet. En grundexamen består av 180 kompetenspoäng.

Prakticums profileringar är för dig som utöver din grundexamen vill profilera dig enligt dina egna behov och ambitioner.

En specialyrkesexamen är för dig som specialisera dig inom det yrke som du redan har. I en specialyrkesexamen får du djupare yrkeskunskaper än vad som krävs för en yrkesexamen. Efter en specialyrkesexamen har du ett mångprofessionellt kunnande inom ditt yrke. En specialyrkesexamen består av 180 kompetenspoäng.

En yrkesexamen ger dig fördjupade kunskaper inom ett yrke. Yrkesexamen passar dig som redan har en grundexamen från tidigare. Med andra ord behöver du någon form av kunskap eller utbildning från tidigare för att studera till en yrkesexamen. En yrkesexamen består av 150 kompetenspoäng.

Du studerar enbart valda delar av en grundexamen eller yrkesexamen. Examensdelar passar dig som endast intresserar dig för eller behöver vissa kompetenser inom ett yrke. Kompetenspoängen för examensdelar varierar beroende på vilka delar du väljer att avlägga.

Fortbildning är för dig som endera från arbetsplatsens sida eller som privatperson behöver utveckla dina kompetenser inom ett visst område. Prakticums fortbildningar är även ett bra alternativ för dig som är förman eller föreståndare och vill fortbilda hela din personal.

En yrkesinriktad grundexamen ger dig yrkeskunskap och kunnande för ett yrke. En grundexamen passar dig som endera ska hitta ett kommande yrke efter grundskolan eller vill byta yrke och bransch efter en tid i arbetslivet. En grundexamen består av 180 kompetenspoäng.

Prakticums profileringar är för dig som utöver din grundexamen vill profilera dig enligt dina egna behov och ambitioner.

En specialyrkesexamen är för dig som specialisera dig inom det yrke som du redan har. I en specialyrkesexamen får du djupare yrkeskunskaper än vad som krävs för en yrkesexamen. Efter en specialyrkesexamen har du ett mångprofessionellt kunnande inom ditt yrke. En specialyrkesexamen består av 180 kompetenspoäng.

En yrkesexamen ger dig fördjupade kunskaper inom ett yrke. Yrkesexamen passar dig som redan har en grundexamen från tidigare. Med andra ord behöver du någon form av kunskap eller utbildning från tidigare för att studera till en yrkesexamen. En yrkesexamen består av 150 kompetenspoäng.
Har du frågor gällande våra utbildningar?

Våra karriärvägledare hjälper dig vidare.

Kristina Högström
041 7302 543
[email protected]