Stäng

Innehåll

Yrkesutbildning

Inte en ändhållplats utan ett steg på vägen

En hållbar karriär byggs av ett mångsidigt kunnande och praktisk erfarenhet. Yrkesutbildning passar även dig som redan tagit studentexamen och kanske senare siktar på högskolestudier. Här är några orsaker varför:

1. Du kan förkorta din studietid beroende på tidigare studier och arbetserfarenhet

Då du studerar till ett yrke har du en individuell studietid som baserar sig på vad du redan kan från tidigare och vilka mål du har. I början av dina studier kartläggs ditt tidigare kunnande, arbetserfarenhet samt utbildning och det görs upp en personlig utvecklingsplan för kunnande (PUK). I samband med kartläggningen gör man även upp en individuell studiestig, vilket kan innebära att du blir snabbare klar än dina klasskamrater.

För dig som redan har en studentexamen betyder detta att du kan få gemensamma ämnen som exempelvis modersmål, samhällskunskap och matematik räknade till godo. Vad som räknas till godo beror på vilket yrke du studerar till. Trots att du exempelvis har skrivit lång matte i studenten, måste du ändå exempelvis klara provet i läkemedelsräkning för att som närvårdare ha rätt att dela ut mediciner.

Har du jobbat vid sidan om studierna eller haft ett sommarjobb med liknande arbetsuppgifter som det yrke du studerar, kan du visa din yrkeskunskap genom ett yrkesprov och behöver därmed inte studera dessa på nytt.

2. Med en yrkesinriktad examen kommer du snabbare ut i arbetslivet och får mer ansvarsfulla uppgifter än med en studentexamen.

Redan under dina studier lär du dig ute på arbetsplatsen genom lärande i arbetslivet. Under dina studier kommer du även att få branschspecifika kompetenser som gör att du får mera ansvar och därav kan avancera snabbare i karriären. Ett exempel är de kontakter som du knyter med arbetslivet redan under din studietid och därmed skapar ett värdefullt nätverk för framtiden.

Ett annat exempel är att de som studerar till elmontör vid Prakticum kan i slutskedet av sina studier utbilda sig inom KNX-system. KNX är en internationell standard för hem- och fastighetsautomation som möjliggör uppkoppling till IoT och att styra fastighetens teknik på ett användarvänligt sätt. Kosmetologstuderande kan i slutskedet av sina studier avlägga en Cidesco-examen som gör dem mer konkurrenskraftiga även internationellt.

Med de kontakter du knyter till arbetslivet och det spetskunnande du får både inom utbildningen och i arbetslivet blir du mer attraktiv på arbetsmarknaden och får mer ansvar än andra. Det gynnar din karriär.

3. En yrkesinriktad examen ger dig ett brett kunnande inom branschen och en god grund för fortsatta studier på en högre nivå.

Med praktisk erfarenhet är du bekant med branschen, vet vad den går ut på och har redan skapat ett värdefullt nätverk. Exempelvis i studier vid en yrkeshögskola kommer både din studentexamen och yrkeskunskap att göra dig framgångsrik i såväl studier som arbetskarriär. Du har studietekniken från gymnasiet och yrkeskunskapen från ditt yrke – en oslagbar kombination.

Flera studerande på högskolenivå jobbar under sin studietid. Med ett yrke i bagaget är du troligen redan med ena foten i arbetslivet och kan kombinera studier och arbete som stöder varandra istället för ströjobb på fel bransch.

4. Du har rätt till studiestöd och stödmånaderna påverkar inte antalet studiestödsmånader på högskolenivå

Trots att du redan har en studentexamen och lyft studiestöd för dina tidigare studier, får du även studiestöd för en yrkesutbildning. Studiestödet du får under en andra stadiets utbildning påverkar inte eventuellt kommande studiestödsmånader för studier vid högskola eller universitet. Du kan läsa mer om studiestöd här.

5. Avlagd yrkesinriktad examen påverkar inte din status som första gångens sökande i framtida ansökningar till högskolor och universitet

Enligt lag måste högskolorna reservera en del av sina studieplatser till personer som söker till en högskola för första gången i den gemensamma ansökan. Att du redan är student hindrar dig inte från att söka till en yrkesutbildning då bägge är andra stadiets utbildningar.

Du räknas fortfarande som förstagångssökande till högskolorna så länge som du inte har avlagt en yrkeshögskole- eller universitetsexamen enligt det finländska utbildningssystemet innan du gör din ansökan i gemensam ansökan till tredje stadiet, eller tagit emot en studieplats i en utbildning som leder till högskoleexamen (efter höstterminen 2014). Läs mer på Studieinfo.fi om kvoten för förstahandssökande.

6. Smidiga övergångar – förbereder dig för yrkeshögskolestudier och hjälper dig att söka vidare till en yrkeshögskola

Prakticum har sedan 2017 bland annat samarbetat med yrkeshögskolan Arcada för att skapa ett smidigt sätt att fortsätta från en yrkesutbildning till en yrkeshögskoleutbildning. Examensdelen Med sikte på högskolestudier fördjupar ditt kunnande inom ämnen som du behöver behärska för att klara av studierna på en yrkeshögskola. Examensdelen avslutas med ett skriftligt arbete som även kan ersätta delar eller hela urvalsprovet till Arcada beroende på vilken utbildning du söker till. Läs mer om Smidiga övergångar här.

7. Sportflex – för dig som idrottar på elitnivå, har en andra stadiets utbildning och vill bli merkonom

Sportflex är ett samarbete mellan huvudstadsregionens idrottsakademi Urhea och huvudstadsregionens idrottsläroanstalter inom yrkesutbildningen: Prakticum, Perho, Stadin ammattiopisto och Omnia.

Prakticum erbjuder dig som idrottar på elitnivå och redan har en andra stadiets utbildning (studentexamen eller grundläggande yrkesexamen) att studera till merkonom på ett sätt som passar en idrottares vardag. Genom skräddarsydda lösningar och distansstudier har du möjligheten att kombinera studier med din idrottskarriär. Genom Sportflex får du Urheas förmåner, tillgång till träningstider och kan bland annat söka bostad från Urhea-kodit på nybyggda Urhea campus. Urhea Campus ligger cirka en kilometer från Prakticums enhet i Arabiastranden.

Utbildningsutbud

På Prakticum erbjuder vi ett brett urval utbildningar som leder till en yrkesinriktad examen. Alla utbildningar lämpar sig såväl för unga som för vuxna.

En hel yrkesinriktad examen, delar av en examen eller läroavtal – du väljer!

Sommarläroavtal

Kombinera sommararbete och studier! Läroavtalet är ett avtal mellan arbetsgivaren, sommararbetaren och Prakticum. Vi kartlägger tillsammans arbetsuppgifterna och planerar studierna utgående från arbetsplatsens och studerandes behov. Kontakta Gisela för mer information om läroavtal.

Gisela Andergård-Heiskanen
Ledare för arbetslivstjänster
+358 50 4414 334
[email protected]

Enskilda examensdelar

På Prakticum kan du även lära dig delar från en bransch och examen som intresserar och få betyg över avlagda examensdelar. Du kan t.ex. välja att göra endast examensdelarna Servicedesign (15kp) och Marknadsföringskommunikation och innehållsproduktion (30kp) av grundexamen i affärsverksamhet (Merkonom). I ett senare skede kan du bygga på med flera examensdelar så att du får en hel examen.

Examensdelar för olika yrkesutbildningar hittar du på eGrunder. Kontakta våra karriärvägledare om du är intresserad av någon specifik examensdel.

Kontakta oss

Våra karriärvägledare kan svara på frågor och diskuterar gärna närmare med dig om olika möjligheter och hur vi bäst kan anpassa och skräddarsy studierna för just din situation.

Emilia Alfthan
Karriärvägledare
041 7324 074
[email protected]

Lotta Sjöholm
Karriärvägledare
+358 400 247 272
[email protected]

Kristina Högström
Karriärvägledare
+358 41 730 2543
[email protected]