Stäng

Innehåll

IT-stödperson

Grundexamen i informations- och kommunikationsteknik

Ansök här

Som IT-stödperson kan du bland annat jobba som upprätthållare av databaser och datanätverk samt teknisk försäljare på olika företag. Utvecklingen inom den informationstekniska branschen är i ständig förändring och därför behövs kunniga användare och upprätthållare.

I korthet

Med en grundexamen i informations- och kommunikationsteknik får du en bred utbildning inom teknik. Som IT-stödperson fokuserar du dig på datorer och nätverk. Du lär dig även att använda och skapa multimedia såsom fotografier, videosnuttar och animationer. Du får också lära dig en del om kundbetjäning och företagsamhet. Bli en expert i en växande bransch där möjligheterna till jobb är mycket goda. Datorkunniga personer behövs i dag inom alla branscher.

Om du behöver uppdatera eller komplettera ditt kunnande i endast en del av en examen, kontakta oss. Vi kan flexibelt erbjuda enskilda examensdelar för t.ex. läroavtalsstuderande.

Målgrupp

Utbildningen passar dig som är intresserad av IT-branschen och tycker om datorer. Du tycker du om att testa och utveckla datasystem samt datorprogram, och är intresserad av kundservice och ekonomi.

Kontinuerlig ansökan

Alla utbildningar vid Prakticum lämpar sig lika bra för unga som för vuxna. I början av dina studier kartläggs din kompetens, tidigare arbetserfarenhet och tidigare utbildning och det görs upp en personlig utvecklingsplan för kunnande (PUK). I samband med kartläggningen gör man även upp en individuell studiestig, vilket kan innebära att studietiden förkortas.

Undervisningsform

Utbildningen sker såväl i Prakticums specialutrustade datasalar som i vanliga salar. Under hela din studietid har du ett konkret samarbete med arbetslivet i form av gemensamma projekt och inlärning i autentiska arbetsmiljöer. Totalt sker ca ½ år av din utbildning ute i arbetslivet.

Studiestart

Följande studiestart: 6.8.2024, Borgå

Lägg in en ansökning eller ta kontakt så bygger vi upp en personlig plan just för dig.

Tillbaka upp