Stäng

Innehåll

Närvårdare

Grundexamen inom social- och hälsovårdbranschen

Ansök här

Det finns alltid jobb för duktiga, yrkeskunniga närvårdare. I Finland är sysselsättningsgraden hög inom denna bransch. Med en närvårdarexamen kan du välja mellan olika arbetsplatser. Beroende på vilken inriktning du väljer kan du exempelvis jobba med barn och ungdomar, inom sjukvård och omsorg, med äldre eller personer med funktionsnedsättning, på daghem, servicehus, sjukhus eller inom hemvården.

I korthet

Närvårdaren arbetar med och för människor i olika åldrar, bakgrund och livssituationer.
Studierna sker i mångsidiga miljöer: i skolan, på arbetsplatser och i virtuella miljöer. På skolan lär du dig grundläggande teori och övar praktiska färdigheter. Mycket av lärande sker också på arbetsplatser både med lärare och arbetsplatshandledare. Vi utvecklar aktivt och med framförhållning vår undervisning och använder ny teknologi, bl.a. VR-filmer, spel och simulering. Syftet är att du skall få prova och erfara så konkreta vård- och handledningssituationer som möjligt, innan du går ut i arbetslivet.

Om du behöver uppdatera eller komplettera ditt kunnande i endast en del av en examen, kontakta oss. Vi kan flexibelt erbjuda enskilda examensdelar för t.ex. läroavtalsstuderande.

 

Vi samarbetar med:

Målgrupp

Som närvårdare jobbar du med människor i olika åldrar och livssituationer. Yrket är omväxlande, ansvarsfullt och självständigt. Närvårdaren är en empatisk problemlösare som agerar utgående från patientens eller klientens situation. Det dagliga arbetet kombineras av praktiska arbetsuppgifter och teoretisk kunskap. Som närvårdare lär du dig något nytt varje dag och har möjlighet att konstant utveckla dig själv i din yrkesroll. Vill du satsa på dina studier och jobba i en händelserik och givande bransch så är närvårdaryrket något för dig!

Närvårdaren har många möjligheter att studera vidare på tredje stadiet. Du som exempelvis har ambitioner att bli sjukskötare eller socionom kan redan under dina närvårdarstudier bekanta dig med socionom- och sjukskötarstudierna. Du kan förbereda dig och utföra delar inom närvårdarstudierna som sedan räknas till godo vid fortsatta studier. Exempelvis din första praktikperiod då du börjat studera på yrkeshögskola.

Kontinuerlig ansökan

Alla utbildningar vid Prakticum lämpar sig lika bra för unga som för vuxna. I början av dina studier kartläggs din kompetens, tidigare arbetserfarenhet och tidigare utbildning och det görs upp en personlig utvecklingsplan för kunnande (PUK). I samband med kartläggningen gör man även upp en individuell studiestig, vilket kan innebära att studietiden förkortas.

Om du redan vet att du endast kan utföra studier i flerform skall du ansöka här.

Ansökan

Prakticum ordnar lämplighetstest för den som söker till närvårdarutbildningen.

Studiestart

Lägg in en ansökning eller ta kontakt så bygger vi upp en personlig plan just för dig.

Tillbaka upp