Stäng

Innehåll

Skolgångshandledare

Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning

Som skolgångshandledare stöder, handleder och assisterar du barn, ungdomar och vuxna i miljöer inom fostran, undervisning och det sociala området.

Utbildningsort

Helsingfors
Online

Följande studiestart

11.3.2023

Sista ansökningsdag

26.02.2023

Kontakt

Teamledare
Tiisa Vasara
040 0247 294
[email protected]

Skolgångshandledare
I korthet MÅLGRUPP Studera som vuxen Utbildningen består av Undervisningsform Ansökan Studiestart

I korthet

Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning med kompetensområdet för handledning i skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet. De huvudsakliga arbetsmiljöerna är skolor och läroanstalter samt den morgon- och eftermiddagsverksamhet eller andra fritidsaktiviteter som ordnas i anslutning till läroanstalterna.

Om du behöver uppdatera eller komplettera ditt kunnande i endast en del av en examen, kontakta oss. Vi kan flexibelt erbjuda enskilda examensdelar för t.ex. läroavtalsstuderande.

Målgrupp

Utbildningen passar dig som redan har en grundexamen eller arbetar inom området, men saknar behörighet.

 

Studera som vuxen

Utbildningar vid Prakticum lämpar sig för både unga och för vuxna. I början av dina studier kartläggs din kompetens, tidigare arbetserfarenhet och tidigare utbildning och det görs upp en personlig utvecklingsplan för kunnande (PUK). I samband med kartläggningen gör man även upp en individuell studiestig, vilket kan innebära att studietiden förkortas.

Utbildningen består av

Yrkesmässig verksamhet och arbetslivskunnande inom pedagogisk verksamhet och handledning
Handledning av eleven och handledning i lärande
Att svara mot behovet av stöd i miljöer av lärande och handledning
Handledning i morgon- och eftermiddagsverksamhet ELLER Handledning och stöd för skolgång och studier
Valbara examensdelar 20 kp

Undervisningsform

Studierna består av närstudier inom första hjälpen och läkemedelsbehandling (några dagar under utbildningen, oftast lördag), webinarier, distansstudier och lärande i arbetslivet. Man kan bra studerar vid sidan om sitt arbete. Utbildningen lämpar sig också utmärkt att förverkliga på läroavtal.

I början av dina studier kartläggs din kompetens, tidigare arbetserfarenhet och tidigare utbildning och det görs upp en personlig utvecklingsplan för kunnande (PUK). I samband med kartläggningen gör man även upp en individuell studiestig, vilket kan innebära att studietiden förkortas.

Utbildningen är avgiftsfri!

Ansökan

Då du ansökt till utbildningen kommer du att bli kallad till en personlig intervju.

 

Studiestart

Under läsåret 2022-2023 erbjuder vi följande studiestarter:

  • 11.3.2023 (Kontinuerlig antagning)
    Studiestart för antagna via kontinuerliga antagning.
  • 26.8.2023 (Kontinuerlig antagning)
    Studiestart för antagna via kontinuerliga antagning.

Kom ihåg att i din ansökan anmäla till vilken studiestart du söker!

Vill du studera på läroavtal eller påbörja studierna en annan tid? Ta kontakt så bygger vi upp en personlig plan just för dig! (kontaktuppgifter finns högst upp på denna sida)

 

Stöd Ukraina!