Stäng

Innehåll

Skolgångshandledare

Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning

Ansök här

Som skolgångshandledare stöder, handleder och assisterar du barn, ungdomar och vuxna i miljöer inom fostran, undervisning och det sociala området.

I korthet

Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning med kompetensområdet för handledning i skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet. De huvudsakliga arbetsmiljöerna är skolor och läroanstalter samt den morgon- och eftermiddagsverksamhet eller andra fritidsaktiviteter som ordnas i anslutning till läroanstalterna.

Om du behöver uppdatera eller komplettera ditt kunnande i endast en del av en examen, kontakta oss. Vi kan flexibelt erbjuda enskilda examensdelar för t.ex. läroavtalsstuderande.

Målgrupp

Utbildningen passar t.ex. dig som redan har en grundexamen och arbetar inom området, men saknar behörighet. Erfarenhet från branschen är ändå inte ett krav för kunna påbörja studierna.

 

Kontinuerlig ansökan

Utbildningar vid Prakticum lämpar sig för både unga och för vuxna. I början av dina studier kartläggs din kompetens, tidigare arbetserfarenhet och tidigare utbildning och det görs upp en personlig utvecklingsplan för kunnande (PUK). I samband med kartläggningen gör man även upp en individuell studiestig, vilket kan innebära att studietiden förkortas.

Utbildningen består av

  • Yrkesmässig verksamhet och arbetslivskunnande inom pedagogisk verksamhet och handledning, 20kp
  • Handledning av eleven och handledning i lärande, 40kp
  • Att svara mot behovet av stöd i miljöer av lärande och handledning, 40kp
  • Handledning i morgon- och eftermiddagsverksamhet, 30kp ELLER Handledning och stöd för skolgång och studier, 30kp
  • Valbara examensdelar, 20 kp

Totalt 150kp

Undervisningsform

Studierna består av webbinarier, träffar på nätet (några kvällar i månaden), distansuppgifter och av lärande i arbetslivet. Utbildningen lämpar sig utmärkt att förverkliga på läroavtal.

I början av dina studier kartläggs din kompetens, tidigare arbetserfarenhet och tidigare utbildning och det görs upp en personlig utvecklingsplan för kunnande (PUK). I samband med kartläggningen gör man även upp en individuell studiestig, vilket kan innebära att studietiden förkortas. Studietiden är beräknad till 1-1,5 år.

Utbildningen är avgiftsfri!

Ansökan

Då du ansökt till utbildningen kommer du att bli kallad till en personlig intervju.

 

Studiestart

Följande studiestart:

  • 27.8.2024

Vill du studera på läroavtal eller påbörja studierna en annan tid? Ta kontakt så bygger vi upp en personlig plan just för dig.

Tillbaka upp