Stäng

Innehåll

Visualist

Yrkesexamen inom affärsverksamhet, kompetensområde för försäljning och marknadsföringskommunikation

Ansök här

Yrkesexamen i affärsverksamhet är en lämplig examen för dig som är intresserad av att jobba med uppgifter inom marknadsföring, t.ex. visuell marknadsföring i butiker, digital marknadsföring, sociala medier och praktisk reklam. Till arbetsuppgifterna brukar även höra försäljningsarbete.

I korthet

Inom utbildningen får du en bred bild av hur affärsverksamhet fungerar samt kompetens i visuell marknadskommunikation och trender i samhället. Du lär dig planera och förverkliga utrymmen och göra skyltfönster. Du får jobba kreativt och använda olika materialer. Du lär dig även hur man utför kampanjer inom sociala medier samt hur man skapar innehåll till dessa i form av foton, rörlig bild samt grafik. Utbildningen tar ca. 1-1,5 år eller enligt personlig studieplan.

 

Om du behöver uppdatera eller komplettera ditt kunnande i endast en del av en examen, kontakta oss. Vi kan flexibelt erbjuda enskilda examensdelar för t.ex. läroavtalsstuderande.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som är kreativ och klarar av att både arbeta självständigt och i nära samarbete med olika uppdragsgivare. Efter avlagd examen kan du jobba med olika arbetsuppgifter inom marknadsföring.

Kontinuerlig ansökan

Utbildningar vid Prakticum lämpar sig för alla åldrar. I början av dina studier kartläggs din kompetens, tidigare arbetserfarenhet och tidigare utbildning och det görs upp en personlig utvecklingsplan för kunnande (PUK). I samband med kartläggningen gör man även upp en individuell studiestig, vilket kan innebära att studietiden förkortas.

Utbildningen består av

Affärsverksamhetens funktion
Organisationsstrategi
Affärsmodeller och värderingar
Kundbetjäning
Fotografering
Videoproduktion
Planera och förverkliga utrymmen
Produktexponeringar
Skyltfönster
Kundinformation
Mässmonter
Sociala medier

 

Yrkesexamen i affärsverksamhet omfattar 150 kompetenspoäng och består av en obligatorisk examensdel samt två examensdelar inom kompetensområdet för försäljning och marknadskommunikation.

Arbete inom affärsverksamhet (30kp, obligatorisk)
Under examensdelen får du en bred bild över hur affärsverksamheten fungerar. Du lär dig om organisationens strategi, affärsmodeller och värderingar. Mångsidig kundbetjäning ur ett kundorienterat perspektiv ingår också i utbildningen. Denna del utförs helt och hållet i arbetslivet genom LIA eller läroavtal och kan påbörjas under hela året.

Uppdrag som gäller marknadskommunikation (60 kp)
Under examensdelen får du en överblick över vad marknadskommunikation är och trender i samhället. Du får en bred kompetens i visuell marknadskommunikation: du lär dig fotografering, videoproduktion, sociala medier och grafisk formgivning. Du lär dig använda både digitala verktyg och verktyg för att formge tryckprodukter. Du producerar audiovisuellt material för olika kanaler enligt grafiska anvisningar och använder dig av visuella element för att skapa betydelser i marknadskommunikationen. Du planerar lösningar för marknadskommunikationen med målet att främja kundens affärsverksamhet och göra kunden känd på marknaden för att stärka varumärket. Examensdelen börjar i januari och pågår hela vårterminen

Visuell planering och förverkligande av lokaler och exponeringar (60 kp)
Under examensdelen lär du dig planera och förverkliga utrymmen. Du lär dig planera lokaler till fungerande helheter som beaktar kundvarvet. Du lär dig göra lockande och inspirerande produktexponeringar. Du planerar och bygger upp säljande skyltfönster. Du lär dig om trender och aktualiteter inom branschen. Du använder de vanligaste programmen för planering av utrymmen och för att producera kundinformation. Du får planera en mässmonter. Examensdelen börjar i augusti och pågår hela höstterminen. Du lär dig utvärdera dina projekt och hur du kan mäta framgången. Du får jobba kreativt och använda olika materialer, både i planering och genomförande.

 

Samtliga examensdelar kan även läsas enskilt om man så önskar.

 

Bedömning
Du som examinand visar ditt kunnande genom att göra ett yrkesprov som utförs i genuina arbetssituationer och med praktiska arbetsuppgifter. Ett yrkesprov görs för varje examensdel och utvärderas av två bedömare; en lärare och en företrädare för arbetslivet. Bedömningen sker i anslutning till varje enskild examensdel

Undervisningsform

Närstudier en kväll i veckan, distansstudier och lärande i arbetslivet enligt din personliga studieplan. Egen dator är en förutsättning för studierna.

Ansökan

Detta är en yrkesexamen, för att bli antagen krävs grundexamen från andra stadiet (yrkesutbildning eller student) eller gedigen arbetserfarenhet inom branschen. Då du ansökt om en studieplats får du en förhandsuppgift. Förhandsuppgiften lämnas in enligt separata instruktioner. Inlämningsdatumet för uppgiften är individuell.

Kontakta oss om du har frågor eller behöver hjälp med din ansökan.

Studiestart

Följande studiestart: 27.8.2024

Sista ansökningsdag: 19.8.2024

Språkprov: 6.8.2024 eller 4.9.2024

Tillbaka upp