Stäng

Innehåll

YHDESSÄ PARASTA! BÄST TILLSAMMANS!

Det nationella nätverksprojektet Yhdessä Parasta! Bäst Tillsammans! har som mål att skapa gemensamma förfaringssätt och säkerställa kvaliteten vid personlig tillämpning och utbildning på arbetsplatserna.

Projektet utnyttjar och tar i bruk modeller som skapats i Bästa-projekten och utbyter erfarenhet i nätverket.
De externa och interna serviceprocesserna och kompanjonskap i vardagen utvecklas för personlig tillämpning och lärande i arbetslivet.
Det centrala arbetssättet är kollegialt lärande inom egen organisation, nätverken och mellan de olika utbildningsanordnarna.

Målgrupp

Pedagoger, personal och studerande i Prakticum.

Tid

1.8.2020-30.4.2022

Finansiär

Utbildningsstyrelsen

Partners

I projektet medverkar 76 utbildningsanordnare som är indelade i 6 regionala nätverk. Prakticum ingår i Etelä 1-nätverket tillsammans med Keuda (koordinator), Luksia, Salpaus, Kiipulan ammattiopisto, Axxell, Lahden konservatorio, Liikuntakeskus Pajulahti och Pop & Jazz konservatorio.