Stäng

Innehåll

Företagsamhet och digital kreativitet

Målet med projektet är att utveckla studerandes kreativa och entreprenöriella förmåga att förstå betydelsen av företagandet i ett samhället. Projektet svarar på partnerskolornas målsättningar: att göra de studerande mer anställningsbara efter studierna och att göra dem entreprenöriellt intresserade. Projektet ger studenter från fyra nordiska läroinrättningar möjlighet att lära sig om nordiskt samarbete, förbättra sina kreativa förmåga och öka deras motivation att bli företagare.

Målgrupp

Studerande från den merkantila utbildningen i Prakticum.

Tid

1.8.2020-30.6.2022

Finansiär

Nordplus Junior

Partners

Projektet är ett samprojekt mellan Nacka gymnasium i Sverige (koordinator), Helsinki Business College i Finland, the Commercial College of Iceland på Island och Prakticum.

Kontaktperson

Jennie Hamro
+358 400 247 289
[email protected]