Stäng

Innehåll

Gymnasiestudier

Kombinera yrkesutbildning och gymnasiestudier

Studerande från alla utbildningsenheter erbjuds möjlighet att avlägga gymnasiestudier vid Tölö kvällsgymnasium i Helsingfors.

I korthet

Som studerande vid Prakticum har du inom ramen för dina yrkesstudier möjlighet att läsa ett urval gymnasiekurser som förbereder för studentexamen. Examensdelen är en del av din grundexamen och väljs som en valbar examensdel i yrkesämnen (15 kp). Vi erbjuder undervisning i fyra ämnen: modersmål, finska, engelska och matematik vid Tölö kvällsgymnasium. Det femte ämnet väljs från kursbrickan t.ex hälsokunskap, samhällslära, biologi. För en studentexamen krävs att den studerande skriver studentprov i fem ämnen varav modersmålet är det enda obligatoriska ämnet.

Dubbelexamen omfattas av avgiftsfrihet. De fem första proven är avgiftsfria för examinanderna i studentskrivningarna. Avgiftsfriheten gäller endast studerande som omfattas av den utvidgade läroplikten.

Studerande får inget separat gymnasiebetyg. Det är viktigt att du hela tiden följer upp dina studier och kontrollerar med din examenshandledare att du har tillräckligt med kompetenspoäng. För att få delta i studentskrivningar bör du ha 90 kompetenspoäng av 180.

Studentexamensbetyget utfärdas från det gymnasium du avlagt närstudier och skrivit studentproven. Betyget kan utfärdas först efter avlagd yrkesinriktad grundexamen. Mera information om avläggandet av studentprov hittar du hos studentexamensnämnden.

Tölö gymnasium

Studentexamen.fi

Studieinfo

 

För att kunna avlägga kombistudier måste den studerande uppfylla medeltalskraven för berörda gymnasiet ( medeltal år 2021 var 7,0). Intresset för kombistudier kartläggs under det första studieåret (höstterminen).

Avläggande av två examina samtidigt:

  • kräver motivation och engagemang samt goda grundläggande kunskaper i de gymnasieämnen som du ska studera
  • ökar din allmänbildning
  • ger dig färdigheter för att studera vidare vid en högskola eller ta dig an utmanande arbetsuppgifter inom din bransch

Undervisningsform

Närundervisningen inleds på våren vid Tölö Gymnasium efter påbörjad yrkesutbildning och pågår två kvällar i veckan under alla tre studieår.

Tillbaka upp