Stäng

Innehåll

Aktiv och välmående

Projektet Aktiv och välmående strävar till att införa mera rörelse i vardagen för att främja det fysiska och psykiska välmående för studerande och personal i yrkesskolan. Utvecklingsarbetet tar avstamp från Studier i rörelse som varit en del av skoldagen i de flesta av skolorna som deltar i nätverket. Undersökningar som gjorts visar att studeranden på andra stadiet rör sig för lite. Genom att öka på rörelse under skoldagen är målsättningen att skapa en sund syn på de egna välmående samt stärka gemenskapen. Upprätthållande av studie- och arbetsförmågan utgör en viktig del av välmående

Utvecklande av en verksamhetskltur som stödjer ett aktivt välmående

Under projektet kartlägger vi nuläge i projekt nätverkets skolor och planerar ett vidare arbete för att främja studerandes fysiska och psykiska välmående i vardagen. Vi tar i bruk nya modeller, material och redskap för att främja studerandes fysiska och psykiska hälsa. Vi utvecklar verksamhetskulturen i skolorna till att stödja ett aktivt välmående.
Vi förankrar verksamheten och skapar en verksamhetskultur som på lång sikt främjar välmående för studerande och personal.

Målgrupp

Personal och studerande i Prakticum.

Tid

15.12.2020-30.6.2022

Finansiär

Utbildningsstyrelsen

Partners

Projektet är ett samprojekt i vilket utvecklingsarbetet består av Prakticum (huvudman&koordinator), Axxell, Folkhälsan utbildning, Optima och Yrkesakademin. Projektet samarbetar med Saku ry, Maria Mäkelä som är nationell koordinator för Rätt att kunna tyngdpunkt 2.2. Lokalt arbetar projektets skolor med idrottsförbund och organisationer som arbetar för att främjar fysisk och psykisk hälsa.