Stäng

Innehåll

Studieguide

Här finner du väsentlig allmän information gällande studier på Prakticum.

Grattis till studieplatsen och välkommen till Prakticum! Vid studiestarten finns det fler saker som är bra att känna till.

Om du har ansökt via kontinuerlig ansökan efter läsårsstart kommer du överens om din studiestart med branschens kontaktperson.

Läsåret indelas i 4 perioder:

Period 1: 8.8–13.10.2023
Period 2: 23.10–22.12.2023
Period 3: 8.1–15.3.2024
Period 4: 18.3–31.5.2024

Höstlov 16–20.10.2023
Jullov 23.12.2023–7.1.2024
Sportlov 19–23.2.2024

Dimissioner hålls två gånger i året: fredagen 15.12.2023 och fredagen 31.5.2024.

En mer detaljerad årsklocka över 2023-2024 hittar du här

Prakticums huvudsakliga kommunikationskanal med studerande och vårdnadshavare är Wilma.

Månadens första tisdag håller stödtjänster för studerande ett månadsinfo kl.09:45-10:00. På månadsinfot får studerande och personal information om aktuella ämnen och händelser som berör studerande. Månadsinfot sker via Teams.

 • tisdag 15.8.2023, 09:45-10:00
 • tisdag 5.9.2023, 09:45-10:00
 • tisdag 3.10.2023, 09:45-10:00
 • måndag 6.11.2023, 09:45-10:00, ändrat till måndag pga Öppet hus i Helsingfors 7-9.11.2023
 • tisdag 5.12.2023, 09:45-10:00
 • tisdag 9.1.2024, 09:45-10:00
 • tisdag 6.2.2024, 09:45-10:00
 • tisdag 5.3.2024, 09:45-10:00
 • tisdag 2.4.2024, 09:45-10:00
 • tisdag 7.5.2024, 09:45-10:00

Länkar till månadsinfona samt inspelningarna finns på anslagstavlan i wilma.

Utvidgningen av läroplikten gäller unga som slutför den grundläggande utbildningens lärokurs som läropliktiga efter 1.1.2021.

Avgiftsfrihet

Det som är avgiftsfritt för den studerande är:

 •     undervisningen (som tidigare)
 •     bespisningen (som tidigare)
 •     läroböcker och annat studiematerial som behövs i undervisningen
 •     arbetsredskap, -kläder och -material
 •     de fem prov i studentexamen som krävs för att fullfölja gymnasiets lärokurs samt omtagning av proven för de av dem som underkänts
 •     skolresor som är minst sju kilometer i ena riktningen
 •     i vissa specialfall också logi- och resekostnader

Personliga redskap som behövs vid utbildningar som betonar särskilda intressen, såsom musikinstrument eller sportutrustning som den studerande använder också på annat sätt än i samband med undervisningen, ska fortfarande betalas av den studerande själv (LPL 17 § 1 mom.).

Avgiftsfriheten gäller endast studerande som omfattas av den utvidgade läroplikten

Rätten till avgiftsfri utbildning på andra stadiet gäller till utgången av det kalenderår då den studerande fyller 20 år. Exempelvis har en studerande som vid 16 års ålder övergår från den grundläggande utbildningen till andra stadiet i princip rätt till avgiftsfri utbildning i 4,5 år. Inom den tidsperioden gäller avgiftsfriheten examensinriktad utbildning samt olika utbildningar i övergångsskedet. Avgiftsfriheten avbryts inte även om den studerande inom denna tidsperiod byter studieplats.

Avgiftsfriheten gäller endast studerande som omfattas av den utvidgade läroplikten.

Källa och mer information: https://minedu.fi/sv/fragor-och-svar-om-laroplikten 

IT-stöd för studerande

Om du som studerande behöver hjälp med den dator du blivit utdelad av Prakticum kan du kontakta [email protected] för tekniskt stöd och handledning.

Studerande som omfattas av den utvidgade läroplikten

Är berättigade till gratis utrustning som exempelvis dator, redskap/verktyg och arbetskläder. I augusti före skolstarten får en av vårdnadshavarna digitalt, starkt autentiserad (bankkoder/mobil ID), skriva under ett avtal gällande lånedator. Inbjudan att skriva under skickas till den e-postadress vi har fått i samband med ansökan. Studerande kvitterar (digitalt i Wilma) ut datorn den första skolveckan med handledning av sin examenshandledare.

Användningsregler för datorutrustningen

• Datorn används inom undervisningen som sker i Prakticum.
• Studerande har rätt att använda datorn för eget bruk utanför Prakticum.
• Datorn får enbart användas av den studerande som avtalet för studerandedatorn avser.
• Datorn skall alltid bäras med av studerande efter skoldagens slut eller förvaras i av Prakticum anvisat utrymme.
• Datorn bör vara fulladdad inför varje skoldag.
• Det är på den studerandes ansvar att vårda datorn väl, förvara den säkert samt se till att då när datorn inte används förvaras den inlåst i klassrum eller på annat av Prakticum anvisat utrymme.
• Datorn får inte användas för att äventyra Prakticums eller utomstående privatpersoners eller organisationers cybersäkerhet. Vid upptäckt av en cybersäkerhetsincident som berör datorn bör studerande informera Prakticum omedelbart.
• Studerande ansvarar själv för det material som sparas på datorn och att materialet inte bryter mot upphovsrätten eller är på annat sätt olagligt.
• Studerande ansvarar själv för att säkerhetskopiera det som lagras på datorn.
• Studerande är skyldig att uppträda i Prakticums IT miljö på ett etiskt sätt. Detta innebär att uppträda under eget namn, respektera alla människors lika värde, använda ett vårdat språk samt värna om såväl sin egen som andras integritet. Personangrepp eller kränkningar är aldrig tillåtna.

 

Du får av Prakticum stöd för användningen av din dator och datorutrustning i studierna, service åt datorn om den går sönder eller behöver en nollställning, information om inlösning i det fall du vill behålla din dator efter att du blivit utexaminerad samt handledning och stöd i de tjänster som används i dina studier som t.ex. ItsLearning, Wilma, Microsoft Teams och Google Classroom.

Om du har utmaningar med att logga in på ditt @edu.prakticum.fi konto för att komma igång kan du också direkt vara i kontakt med [email protected] eller besöka studiebyrån i våra enheter Helsingfors och Borgå.

Tekniska specifikationer

Dell Latitude 3440 XTCO

LCD: 14", HD 1366x768, 60Hz, TN, Non-Touch, Anti-Glare

Processor: 12th Gen Intel Celeron 7305 (8 MB cache, 5 cores, up to 1.10 GHz)

Grafik: Integrated Intel UHD Graphics for Celeron 7305 Processor

RAM: 8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 3200 MT/s

Hårdskiva: 256 GB, M.2 2230, PCIe NVMe, SSD,

Akku: 3-cell, 54 Wh, ExpressCharge Capable, Long Life Cycle,

Laddare: 65W AC rugged adapter, 4.5mm barrel, E4

Nätverkskort: Intel(R) Wi-Fi 6E (6 if 6E unavailable) AX211, 2x2, 802.11ax, Bluetooth
Wireless Card

Studerande som inte omfattas av den utvidgade läroplikten

Följande länkar ger dig information om vilken utrustning du behöver då du inleder dina studier:

Affärsverksamhet
- Merkonom

Hår och skönhet
- Frisör
- Kosmetolog

Informations- och kommunikationsteknik
- Datanätsinstallatör
- IT-stödperson
- Programutvecklare

Media och konst
- Utövare av medietjänster
- Utövare av visuell framställning

Restaurang och catering
- Kock
- Servitör

Social- och hälsovård
- Närvårdare

Tekniska branscher
- Automationsmontör
- Elmontör
- Bilmekaniker
- Husbyggare
- Chaufför
- Verkstadsmekaniker

I enheterna finns skåp där du kan förvara dina ditt studiematerial, utrustning och andra små saker. Du kan lösa ut en nyckel för ett förvaringsfack från Studiebyrån.

De studerande som är inskrivna för grundexamen har rätt till en avgiftsfri måltid per vardag. Detta gäller även vuxenstuderande.

I Helsingfors serveras måltiden i huvudbyggnadens matsal, "Bamba" varje vardag från 11:00–13:00. Veckans matlista hittar du vid matlinjen och på Wilma.

I Borgå serveras maten i matsalen i huvudbyggnaden på Yrkesvägen 1. Det arrangeras skjuts för de som studerar i enheten i Ölstens.  Maten serveras från 11.00–13.00. Matlistan hittar du på Wilma.

Specialdieter kan du anmäla genom att fylla i blanketten som finns här och lämna in den till kökspersonalen.

Café är öppet 8:00-14:30. Du kan bland annat köpa morgonmål från 80 cent till 1 euro. Kaffe kostar 2 euro. Det går endast att betala med kort.

Vi finns här för våra studerande

Målet för stödtjänstteamet och yrkesutbildningens studerandevård är att främja inlärning, förutsättningar att studera, fysisk och psykisk hälsa, social förmåga samt välmående och att upprätthålla läroanstalten som en sund, trygg och trivsam studiemiljö. I förlängningen strävar vi efter att ge studerande ett gott liv, dana sunda samhällsmedborgare och framtida yrkesmänniskor.

Ledare för stödtjänster för studerande:
Catharina Grönqvist
+358 417 307 019
[email protected]

Mera info och kontaktuppgifter hittar du här.

Studerande vid Prakticum kan beställa ett studiekort från Finlands Svenska Skolungdomsförbund (FSS). Studiekortet ger vissa ekonomiska fördelar t.ex. hos VR och Matkahuolto. Kortet är också ett allmängiltigt intyg över att personen är studerande. För ansökan behövs ett studieintyg från skolan. Gå in på https://skolungdom.fi/medlemskap/ och följ anvisningarna (fyll i blanketten, bifoga skannat studieintyg och foto samt betala in avgiften via nätbank). Kortet skickas sedan direkt hem till dig.

Du kan få studiepenning för dina studier fr.o.m. den första månaden efter din 17-årsdag. Du kan beviljas studiestöd när du studerar på heltid och dina studier pågår minst 2 månader utan avbrott och dina inkomster inte utgör hinder för studiestöd. Studiepenningen är beroende av din ålder, hur du bor, ditt civilstånd, din läroanstalt och av dina föräldrars inkomster (tills du fyllt 20 år).

Förstagångssökande kan få studiestöd, om kriterierna uppfylls, när de blivit antagna till skolan. Därefter krävs framgång och regelbundenhet i studierna. Studieframgången anses inte vara tillräcklig om studierna försummas eller förlängs över den maximi stödtid som fastställts för ifrågavarande studier. Om studieprestationerna bedöms vara otillräckliga (minst 4,5 kompetenspoäng/månad) kan utbetalningen av studiestödet avbrytas och redan utbetalt stöd återkrävas. FPA beviljar i allmänhet studiestöd från början av studierna för hela studietiden. Då får du studiestöd också under följande läsår utan att behöva ansöka om det på nytt.

FPA betalar ut studiestöd tidigast från början av den månad då FPA eller läroanstalten har fått din ansökan. Om man vill ha studiestöd från början av t.ex. september skall ansökan alltså vara studiestödsmyndigheterna tillhanda i september. Studiestödet består av studiepenning och statsgaranti för studielån. Du kan ansöka om studiestöd via FPA:s e-tjänst: www.fpa.fi/etjanst. Du loggar in till e-tjänsten med dina egna nätbankskoder eller med mobilverifiering (som du erhåller av din operatör). Alternativt kan du ansöka med FPA:s studiestödsblankett (OT1r): https://www.kela.fi/documents/10192/3861304/OT1r.pdf. Med samma blankett kan du ansöka om studiepenning och statsgaranti för studielån. Statsgarantin förutsätter i allmänhet att du också får studiepenning.

Kontakt

Mera information hittas på FPA:s hemsida: https://www.kela.fi/web/sv/studiestod
Studerande kan vara i direkt kontakt med FPA antingen via e-tjänsten: https://www.kela.fi/web/sv/etjanst eller per telefon på numret: 020 692 229.
Ifall du har frågor gällande studiestödet kan du vända dig till Prakticums studiesekreterare:

Tina Andersson
041 730 2414
[email protected]

Som studerande kan man få vissa förmåner eller stöd för sina dagliga skolresor samt övriga resor som görs på fritiden. 

HRT:s studeranderabatt

Studerande som fyllt 18 år och som är fast bosatt i HRT-området kan köpa periodbiljetter med studeranderabatt (45 % billigare). Studeranderabatten gäller inte värde- enkel- eller tilläggsbiljetter. 

I HRT-appen kan studerande själv verifiera sin status som studerande innan köp av ny periodbiljett. Ifall verifieringen inte lyckas bör man fylla i den fysiska blanketten för studeranderabatt: https://www.hsl.fi/sites/default/files/uploads/lomake_opiskelija_2019_suomi_ruotsi.pdf 

Blanketten finns även vid Prakticums studiebyrå. Blanketten bör skrivas under och stämplas av läroanstalten. 

Läs mer om rätten till studeranderabatt här (på finska): https://www.hsl.fi/liput-ja-hinnat/alennusryhmat/opiskelija-alennus 

VR:s studeranderabatt

Studerande får rabatt på VR:s tågbiljetter antingen genom att visa upp ett giltigt studiekort eller ett tillfälligt intyg för studierabatt. Tillfälliga intyget hittas här: https://assets.ctfassets.net/gshi3wijcp49/6WGHPwkNkNRF15xHdcAFA3/bb943abaab9f90894ac5eb927ffbc211/Tillfalligt-Intyg-Studierabatt-Tag.pdf 

Intyget fås även från Prakticums studiebyrå. 

Läs mer om VR:s studeranderabatt här: https://www.vr.fi/sv/rabatt-pa-tagbiljetter/studeranderabatt  

FPA:s skolresetöd

FPA:s skolresestöd ersätter kostnader för skolresorna. Läs mer om skolresestödet i flikarna nedan

Information om FPA:s skolresestöd

Studier vid Prakticum som berättigar till skolresestöd

 • Yrkesinriktad grundexamen
 • Förberedande utbildningar (HUX)

Resans längd

En förutsättning för skolresestöd är att skolresan från den studerandes bostad till läroanstalten är minst 10 kilometer (kortaste möjliga rutten med bil).

Stödtid och egen betalningsandel

Skolresestöd bestäms månadsvis

 • Antalet resdagar granskas per kalendermånad
 • Hur resdagarna placerar sig inom månaden är inte bestämt. Resdagarna kan fördela sig ojämnt eller jämnt under hela månaden
 • Den studerande får, per kalendermånad,
  • fullt stöd om hen har minst 15 resdagar per månad
  • hälften av fullt stöd om hen har 10-14 resdagar per månad
 • Om den studerande använder köpintyg får hen köpa antingen en biljettprodukt för en hel månad eller en biljettprodukt för en halv månad
 • Om den studerande själv köper sin biljett får hen ersättning för priset av en biljettprodukt som motsvarar en hel eller en halv månad

Exempel på stödbelopp

 • Om den studerande har minst 15 resdagar, t.ex. reser till läroanstalten ca tre veckor i månaden, får hen fullt stöd. 
 • Resdagarna kan antingen fördela sig jämnt under hela månaden eller så att de tidsmässigt följer på varandra.
 • Den studerande har 10-14 resdagar per kalendermånad, t.ex. enligt följande:
  • Den studerande reser under månaden till läroanstalten 3 dagar i veckan. Den studerande har då i snitt 12 resdagar i månaden.
  • Den studerande bor växelvis varannan vecka hos sina båda föräldrar och resan från den ena föräldern berättigar till skolresestöd (antalet resdagar ca 10 per kalendermånad)

För vilken tid kan den studerande ansöka om stöd? 

Skolresestöd ansöks för högst ett läsår åt gången, inte hela studietiden. 

 • I ansökan efterfrågas resandet per månad
 • Den studerande söker stöd för så lång tid framåt som antalet skolresor är känt
 • Precis som tidigare gäller att om den studerande kan uppskatta att hen kommer att resa regelbundet är det bättre att söka om stöd för så lång tid som möjligt och sedan meddela om eventuella förändringar.

Den studerandes egen betalningsandel

 • Den studerande betalar själv en egen betalningsandel (självrisk) för skolresorna. 
 • Den egna betalningsandelen är
  • fullt stöd: 43€/månad
  • hälften av fullt stöd: 21,50€/månad
 • Även om den studerande använder flera olika färdsätt tas det bara ut en egen betalningsandel per månad

Olika färdsätt

 • Matkahuoltos trafik
   • Resans längd i en riktning minst 10 km
   • Priset för den biljett som säljs till den studerande ska överskrida 54€ för en hel månad och 27€ för en biljett för halva månaden.
   • Den studerande betalar sin egen betalningsandel, 43€ eller 21,50€.
   • Studerande får ett köpintyg av läroanstalten, med vilket hen köper en skolresestödsbiljett från Matkahuolto.
 • Annan kollektivtrafik (t.ex. HRT/VR)
   • Kollektivtrafik som inte använder sig av förfarandet med köpintyg
   • Resans längd i en riktning minst 10 km
   • Priset för den biljett som säljs till den studerande ska överskrida 54€ för en hel månad och 27€ för en biljett för halva månaden.
   • Den studerande köper och betalar själv biljetten till normalt pris. Som skolresestöd betalas den andel av biljettpriset som överskrider den studerandes egen betalningsandel 43€ eller 21,50€.
 • Eget färdsätt
 • Stöd för eget färdsätt beviljas i allmänhet endast om andra färdsätt inte finns att tillgå. I först hand beviljas stöd enligt kollektivtrafiken.
 • Stöd betalas ut på basis av resans längd minskat med den studerandes egna betalningsandel (43€ eller 21,50€).
 • Stöd enligt eget färdsätt beviljas också om den studerande har rätt till stöd för kalendermånaden, men ett eller flera av färdsätten varar under 10 dagar. Också om den studerandes tur- och returresa skiljer sig åt eller varierar under veckan beviljas stöd enligt eget färdsätt som den studerande själv ordnar.

Ansökan om skolresestöd

Sättet att söka skolresestöd har ändrat fr om 1.8.2023. Stödet kan numera sökas behändigt i MittFPA. För att den studerande ska kunna ansöka om stöd självständigt i MittFPA behöver hen egna nätbankskoder eller ett mobilcertifikat. Den studerande får koderna hos sin bank och mobilcertifikatet hos sin mobiloperatör.

I vissa fall går det snabbare att få stödet om den studerande ansöker om det på nätet. Om till exempel den studerande använder trafik som drivs av Matkahuolto, Waltti, HRT, Nysse eller Föli kan hen få så kallad köprätt genast då hen har skickat in ansökan. Då kan den studerande genast köpa biljett till det pris som subventioneras med stöd för skolresor, till exempel i biljettförsäljarens nätbutik.

Om den studerande använder kollektivtrafik som drivs av någon annan trafikföretagare än de ovan nämnda, skolskjuts, eget färdsätt (t.ex. egen bil) eller en kombination av flera färdsätt, kan hen få stödet först när ansökan har behandlats.

I MittFPA kan den studerande kontrollera uppgifterna om eventuell köprätt och se om ansökan har avgjorts och hur stor förmån man får. När FPA har behandlat ansökan får den studerande också ett beslut hem med posten.

Även möjligt att ansöka på andra sätt

Om en minderårig studerande inte kan ansöka om stöd själv i MittFPA, kan vårdnadshavaren ansöka om stöd för den studerandes räkning. Om vårdnadshavaren ansöker om stöd för den studerandes räkning beviljas dock en eventuell köprätt till den studerande själv.

Man kan fortsättningsvis ansöka om stöd också med ansökningsblanketten KM 1r. Om man ansöker om stöd med ansökningsblanketten får man rätt att köpa en biljett först då FPA har behandlat ansökan. Blanketten skickas in direkt till FPA.

Skolresestödet kan beviljas tidigast från början av månaden då ansökan inkom. Det är därför viktigt att lämna in ansökan i tid till FPA.

Läs mer

Meddelande om förändring i skolresestödet: 

Den studerande är själv skyldig att meddela om förändringar gällande skolresestödet!

Den studerande meddelar om förändringar via MittFPA eller med blanketten KM 4r Meddelande om förändring - Stöd för skolresor https://www.kela.fi/documents/10192/3861304/KM4r.pdf

Stödet ska alltid justeras när:

 • studierna avslutas eller avbryts
 • antalet resor som den studerande gör per månad ändras avsevärt
 • läroanstalten eller adressen ändrar
 • färdsättet ändrar
 • det sker någon annan förändring som påverkar skolresestödets belopp, t.ex. under perioder med inlärning i arbetet

Kontakt

Mera information hittas på FPA:s hemsida: https://www.kela.fi/web/sv/skolresestod 

Studerande kan vara i direkt kontakt med FPA antingen via e-tjänsten: https://www.kela.fi/web/sv/etjanst eller per telefon på numret: 020 692 229.     

Ifall du har frågor gällande skolresestödet kan du vända dig till Prakticums studiesekreterare:

Tina Andersson
041 730 2414
[email protected]

Studier vid Prakticum som berättigar till skolresestöd

 • yrkesinriktad grundexamen
 • yrkesexamen
 • förberedande utbildningar (HUX)

Resans längd

En förutsättning för skolresestöd är att skolresan från studerandes bostad till skolan är minst 7 km.

Stödtid - skolresestödet bestäms månadsvis

 • antalet resdagar granskas per kalendermånad
 • i en kalendermånad räknas endast de av kalendermånadens dagar som berättigar till skolresestöd
 • det görs ingen skillnad på helgdagar eller veckoslut. De räknas med i stödtiden om den studerande gör skolresor då
 • tur- och returresor räknas inte separat
 • Hur dagarna placerar sig inom månaden är inte begränsat eller bestämt. Resdagarna kan fördela sig ojämt eller jämt under hela månaden eller de kan tidsmässigt följa på varandra

Den studerande får, per kalendermånad:

 • fullt stöd om hen har minst 15 resdagar per månad
 • hälften av fullt stöd om hen har 10-14 resdagar per månad

Med köpintyg får hen köpa antingen en biljettprodukt för en hel månad eller en biljettprodukt för en halv månad. Om stödet betalas till den studerande själv är stödet antingen fullt stöd för hela månaden eller cirka hälften av fullt stöd.

Den studerande söker om stöd för så lång tid framåt som antalet skolresor är känt. Om studeranden kan uppskatta att hen kommer att resa regelbundet är det bättre att söka om stödet för så lång tid som möjligt och meddela om eventuella förändringar.

Den studerandes egen betalningsandel

Ingen egen betalningsandel ingår i stödet för de studerande som är berättigade till avgiftsfri utbildning.

Olika färdsätt

 • Matkahuoltos trafik
   • Resans längd i en riktning minst 7 km
   • Ingen minimikostnadsgräns för biljettpriset
   • Den studerande betalar ingen egen betalningsandel.
   • Studerande får köprätt av FPA då ansökan är gjord
 • Annan kollektivtrafik (t.ex. HRT/VR)
   • Kollektivtrafik som inte använder sig av förfarandet med köprätt
   • Resans längd i en riktning minst 7 km
   • Ingen minimikostnadsgräns för biljettpriset
   • Den studerande köper och betalar själv biljetten till normalt pris. Skolresestödet betalas i sin helhet till studerandes konto, ingen egen betalningsandel.
 • Eget färdsätt
 • Stöd för eget färdsätt beviljas i allmänhet endast om andra färdsätt inte finns att tillgå. I första hand beviljas stöd enligt kollektivtrafiken.
 • Stöd betalas ut på basis av resans längd.
 • Stöd enligt eget färdsätt beviljas också om den studerande har rätt till stöd för kalendermånaden, men ett eller flera av färdsätten varar under 10 dagar. Också om den studerandes tur- och returresa skiljer sig åt eller varierar under veckan beviljas stöd enligt eget färdsätt som den studerande själv ordnar.

Ansökan om skolresestöd

Sättet att söka skolresestöd har ändrat fr om 1.8.2023. Stödet kan numera sökas behändigt i MittFPA. För att den studerande ska kunna ansöka om stöd självständigt i MittFPA behöver hen egna nätbankskoder eller ett mobilcertifikat. Den studerande får koderna hos sin bank och mobilcertifikatet hos sin mobiloperatör.

I vissa fall går det snabbare att få stödet om den studerande ansöker om det på nätet. Om till exempel den studerande använder trafik som drivs av Matkahuolto, Waltti, HRT, Nysse eller Föli kan hen få så kallad köprätt genast då hen har skickat in ansökan. Då kan den studerande genast köpa biljett till det pris som subventioneras med stöd för skolresor, till exempel i biljettförsäljarens nätbutik.

Om den studerande använder kollektivtrafik som drivs av någon annan trafikföretagare än de ovan nämnda, skolskjuts, eget färdsätt (t.ex. egen bil) eller en kombination av flera färdsätt, kan hen få stödet först när ansökan har behandlats.

I MittFPA kan den studerande kontrollera uppgifterna om eventuell köprätt och se om ansökan har avgjorts och hur stor förmån man får. När FPA har behandlat ansökan får den studerande också ett beslut hem med posten.

Även möjligt att ansöka på andra sätt

Om en minderårig studerande inte kan ansöka om stöd själv i MittFPA, kan vårdnadshavaren ansöka om stöd för den studerandes räkning. Om vårdnadshavaren ansöker om stöd för den studerandes räkning beviljas dock en eventuell köprätt till den studerande själv.

Man kan fortsättningsvis ansöka om stöd också med ansökningsblanketten KM 1r. Om man ansöker om stöd med ansökningsblanketten får man rätt att köpa en biljett först då FPA har behandlat ansökan. Blanketten skickas in direkt till FPA.

Skolresestödet kan beviljas tidigast från början av månaden då ansökan inkom. Det är därför viktigt att lämna in ansökan i tid till FPA. 

Den studerande är själv skyldig att meddela om förändringar gällande skolresestödet!

Den studerande meddelar om förändringar via MittFPA eller med blanketten KM 4r Meddelande om förändring - Stöd för skolresor https://www.kela.fi/documents/10192/3861304/KM4r.pdf

Stödet ska justeras alltid när:

 • studierna avslutas eller avbryts
 • antalet resor som den studerande gör per månad ändras avsevärt
 • läroanstalten eller adressen (resan) ändras
 • färdsättet ändras
 • det sker någon annan förändring som inverkar på skolresestödets belopp (exempelvis att resan ändrar under en period av lärande i arbetet)

Pga att skolresestödet beräknas per kalendermånad ska den studerandes meddelande om förändring beskriva hela kalendermånadens resor när de förändrade förhållandena inträffar mitt under en månad.

Kontakt

Mera information hittas på FPA:s hemsida: https://www.kela.fi/web/sv/skolresestod 

Studerande kan vara i direkt kontakt med FPA antingen via e-tjänsten: https://www.kela.fi/web/sv/etjanst eller per telefon på numret: 020 692 229.     

Ifall du har frågor gällande skolresestödet kan du vända dig till Prakticums studiesekreterare:

Tina Andersson
041 730 2414
[email protected]

De studerande som är under 26 år och behöver ekonomisk hjälp för att exempelvis köpa den utrustning som studierna kräver, kan ansöka om ett stipendium för ändamålet.

De studerande som omfattas av den utvidgade läroplikten kan söka om stipendium för exempelvis utbytesstudier, studieresa eller deltagande i yrkestävlingar.

Ansökan görs via en blankett som finns på wilma under fliken blanketter.

Helsingfors

I Helsingfors kan man ansöka om bostad via HOAS (Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse) www.hoas.fi eller eller kundservice (09) 549900.

Borgå

OP-Disponentcentral i Borgå, sköter om studiebostäderna som finns i Borgå. Kontaktuppgifter: tfn. 010 256 3170 eller epost: [email protected]

Det finns även studiebostäder på Styrmansvägen som är på ca. 1 kilometers avstånd från Borgåenheten.  Bostäderna som erbjuds för tillfället är i grundskick, men daterade. Detta har beaktats i hyrans pris. Husen kommer att renoveras inom de kommande åren vilket gör det möjligt att därefter flytta in i en nyrenoverad lägenhet.

På Styrmansvägen kan du välja mellan att flytta in i en delad bostad, tvåa eller trea. För tillfället finns ca 26 bostäder och ca 50 sängplatser lediga.

På frågor och visningar gällande Styrmansvägen svarar Ronja Roms 040 7739 781, [email protected] . Ronja pratar svenska. För att göra en ansökan till Styrmansvägen kan du ladda ner bostadsblanketten här! Blanketten skickas till Ronja Roms e-post.

Försäkringar

Prakticums försäkringar för studerande i de utbildningar som baserar sig på nationella examensgrunder:

1. Lagstadgad olycksfallsförsäkring för studerande gäller vid olycksfall under:
- Praktisk undervisning i skolan lektionstid
- Utbildningsavtal: lärande i arbetslivet
- Resor till och från arbetsplatsen samt vid yrkesprov

2. Frivillig försäkring för studerande gäller vid olycksfall under:
- Teoretisk undervisning i skolan
- Gymnastiklektioner
- Skolresor
- Verksamhet anordnad enligt studerandes personliga utvecklingsplan för kunnande

3. Resenärsförsäkring för studerande gäller (max 3 månaders resa):
- Vid sjukdom och/eller olycksfall under utbildningsavtal: lärande i arbetslivet utomlands, enligt den personliga utvecklingsplanen för kunnande.
- Vid sjukdom och/eller olycksfall under utlandsresor i anslutning till undervisningen

- Resegods på resa i anslutning till utbildningen (max, 1.000€)

4. Ansvarsförsäkring under utbildningsavtal, inlärning i arbete, gäller
- Vid plötslig, oförutsedd olycka på arbetsgivarens egendom i Europa (max 100.000€/skada och försäkringsperiod)
- Prakticum har ingen försäkring för studerandes egendom i skolan. eller under utlandsresor.

Rättsskydd

För de studerandes rättsskydd gäller: lag om yrkesutbildning (531/2017), Statsrådets förordning om yrkesutbildning (673/2017)