Stäng

Innehåll

Idrottsprofilering

Yrkesutbildning för framtida toppidrottare

Prakticum har status som yrkesutbildare för idrottare. Detta innebär att du som idrottar på FM-nivå och uppåt erbjuds flexibla studiestigar som stöder såväl yrkesstudierna som idrottskarriären. Vid Prakticum beaktas alla idrottsgrenar och du kan studera vid alla linjer och enheter. Studietiden beror på vad du redan kan från tidigare och vilka mål du har.

I korthet

Efter att du bilvit antagen till en utbildning i Prakticum, tagit emot din studieplats samt blivit godkänd att studera med idrottsprofilering görs det en individuell plan tillsammans med bl.a. studiehandledaren över hur idrottandet kan kombineras med dina studier utgående från din idrottsgren och vilken utbildning du valt. Prakticums idrottskordinator handleder dig som idrottsprofilant under studietiden och är din kontaktperson mellan idrotten och skolan. Vi erbjuder alla våra idrottsprofilanter även olika korta kurser inom bl.a. mental träning och idrottarens kost.

Som idrottsprofilant för du en träningsdagbok över ditt idrottande och kan få en del av studierna ersatta genom din träning. Då man på grund av sitt idrottande är tvungen att avlägsna sig tidigare eller anlända senare till skolan bör man diskutera/komma överens om saken med sina lärare. Då lärarna godkänt frånvaron meddelar man om frånvaron till Idrottskoordinatorn som registrerar frånvaron.

Prakticum är medlem i Urhea

Prakticum är medlem i Urhea, huvudstadsregionens idrottsakademi. Prakticum samarbetar även med idrottsakademin i Borgå. Du kan delta i din förenings eller idrottsakademins morgonträningar 1–3 gånger i veckan. Prakticum har en aktiv roll i den finlandssvenska idrottstigen och samarbetar bland annat med Brändö gymnasium. Här ser du en karta över alla svenskspråkiga skolor som är med i idrottsstigen.


Sportflex – för dig som idrottar på elitnivå, har en andra stadiets utbildning och vill bli merkonom

Sportflex är ett samarbete mellan huvudstadsregionens idrottsakademi Urhea och huvudstadsregionens idrottsläroanstalter inom yrkesutbildningen: Prakticum, Perho, Stadin ammattiopisto och Omnia.

Prakticum erbjuder dig som idrottar på elitnivå och redan har en andra stadiets utbildning (studentexamen eller grundläggande yrkesexamen) att studera till merkonom på ett sätt som passar en idrottares vardag. Genom skräddarsydda lösningar och distansstudier har du möjligheten att kombinera studier med din idrottskarriär. Genom Sportflex får du Urheas förmåner, tillgång till träningstider och kan bland annat söka bostad från Urhea-kodit på nybyggda Urhea campus. Urhea Campus ligger cirka en kilometer från Prakticums enhet i Arabiastranden.

Målgrupp

Idrottsprofilering är för dig som idrottar på FM-nivå eller högre nivå och behöver ett flexibelt schema för att kunna studera till ett yrke medan du även satsar på din idrottskarriär.

Ansökan

Du ansöker om att bli idrottsprofilant genom att fylla i en elektronisk blankett på studieinfo.fi. Ansökningstiden är den samma som i den gemensamma elevantagningen, det vill säga 22.2-22.3.2022.

Läs mer om ansökningen här (på finska) eller bekanta dig med Olympiakommitténs presentation (på finska)

Ansökan till Prakticums idrotsprofilering sker i samband med att du ansöker om en studieplats:

  1. Ansök till en utbildning via den gemensamma eleventagningen eller Prakticums webbsida (kontinuerlig ansökan)
  2. Skriv ut och fyll i ansökningsblanketten till idrottsprofilering genom den ansökningsblanketten på studieinfo

Yrkesinstitutet Prakticum
Björn Nylund
Jan-Magnus Janssons plats 5
00560 Helsingfors

 

Prakticum har inte fysiska tester eller inträdesförhör för dem som ansöker om att bli idrottsprofilant.

Tillbaka upp