Stäng

Innehåll

Automations­montör

Grundexamen inom el- och automationsbranschen

En automationsmontör arbetar med installations-, bruks- och underhållsuppgifter inom industrin. Du kan också arbeta på entreprenörsföretag inom el-och automationsteknik. Inom branscher har du möjlighet att utvecklas till ett verkligt proffs i branschen och bli egen företagare.

Utbildningsort

Helsingfors

Följande studiestart

Ta kontakt!

Ansökan

Kontinuerlig

Kontakt

Teamledare
Peter Waltonen
041 7302 420
[email protected]

I korthet MÅLGRUPP Studera som vuxen Utbildningen består av Studiestart

I korthet

Automatiseringen kommer att öka i alla branscher och det behövs kunniga och intresserade arbetstagare.

Under studierna lär du dig bland annat att installera, använda och underhålla styr- och automationssystem, industrirobotar, autonoma robotar samt pneumatiska- och hydrauliska system. Undervisningen sker i specialutrustade el- och automationslaboratorier.

Om du behöver uppdatera eller komplettera ditt kunnande i endast en del av en examen, kontakta oss. Vi kan flexibelt erbjuda enskilda examensdelar för t.ex. läroavtalsstuderande.

Målgrupp

Automationsmontör passar till dig som är intresserad robotik och styrteknik. Är nyfiken på hydraulik och pneumatik och vill veta mera om logiker och programmering av dem.

El- och automationsbranschen har inte särskilda krav på hälsa, men du bör ha en tillräckligt god fysisk kondition för att klara påfrestningarna i arbetet och för att göra praktiska uppgifter, både i skolan och på en arbetsplats inom branschen.

Studierna passar även dig som har planer på att studera vidare på yrkeshögskola eller universitet.

Studera som vuxen

Alla utbildningar vid Prakticum lämpar sig lika bra för unga som för vuxna. I början av dina studier kartläggs din kompetens, tidigare arbetserfarenhet och tidigare utbildning och det görs upp en personlig utvecklingsplan för kunnande (PUK). I samband med kartläggningen gör man även upp en individuell studiestig, vilket kan innebära att studietiden förkortas.

Utbildningen består av

Robotik
PLC (programmering)
Pneumatik
Hydraulik
Servoteknik
Reglerteknik

 

Som automationsmontör kan du arbeta med installations-, bruks- och underhållsuppgifter inom industrin. Du kan också arbeta på entreprenörsföretag inom el-och automationsteknik. Du har möjlighet att utvecklas till ett verkligt proffs i branschen. Med ökad yrkesskicklighet och erfarenhet kan du exempelvis bli egen företagare. Du kan också välja att fortsätta studera på yrkeshögskola eller universitet.

Studiestart

Under läsåret 2022-2023 erbjuder vi följande studiestarter:

  • 9.8.2022 (Gemansam antagning + kontinuerlig antagning)
    Studiestart för antagna både från gemensam antagning och via kontinuerlig antagning.
  • 24.10.2022 (Kontinuerlig antagning)
    Studiestart för antagna via kontinuerliga antagning.

Kom ihåg att i din ansökan anmäla till vilken studiestart du söker!

Vill du studera på läroavtal eller påbörja studierna en annan tid? Ta kontakt så bygger vi upp en personlig plan just för dig! (kontaktuppgifter finns högst upp på denna sida)

Stöd Ukraina!