Stäng

Innehåll

Elmontör

Grundexamen inom el- och automationsteknik

Som elmontör har du många alternativ vad kommer till din karriär. Du kan arbeta som montör, testare, försäljare, planerare, hushållsmaskinsreparatör. Du kan också jobba som elinstallatör för hus eller båtar, jobba med elreparationer inom industrin eller på verkstäder. Det är även ett ypperligt yrke för dig som vill starta ett eget företag.

Utbildningsort

Borgå
Helsingfors

Följande studiestart

Ta kontakt!

Ansökan

Kontinuerlig

Kontakt

Teamledare
Peter Waltonen
041 7302 420
[email protected]

I korthet MÅLGRUPP Studera som vuxen Utbildningen består av Studiestart

I korthet

Elmontörsyrket erbjuder många alternativ för den yrkeskunniga eftersom branschens sysselsättningsutsikter är goda. Därtill är elmontörsjobbet väldigt mångsidigt. När du har avlagt examen inom utbildningsprogrammet för el- och automationsteknik – kompetensområdet el- och energiteknik – kan du jobba med elinstallation och elunderhåll. Du kan göra installationer i hus och byggnader, inom industrin eller arbeta inom nätbyggnad. Inom elbranschen arbetar du enligt ritningar, scheman och tekniska beskrivningar. Noggranhet och säkerhet är för dig viktiga. Elbranschen lyder under lagar, standarder och föreskrifter.

Om du behöver uppdatera eller komplettera ditt kunnande i endast en del av en examen, kontakta oss. Vi kan flexibelt erbjuda enskilda examensdelar för t.ex. läroavtalsstuderande.

Målgrupp

Grundexamen inom elbranschen passar bra för dig som tycker om fysik och matematik och har en god förmåga att urskilja färger. Studierna passar också dig som vill studera vidare t.ex. vid en yrkeshögskola.

Studera som vuxen

Alla utbildningar vid Prakticum passar även för vuxna studerande. I början av dina studier kartläggs din kompetens, tidigare arbetserfarenhet och tidigare utbildning och det görs upp en personlig utvecklingsplan för kunnande (PUK). I samband med kartläggningen gör man även upp en individuell studiestig, vilket kan innebära att studietiden förkortas.

Utbildningen består av

Inom utbildningen lär dig bl.a. att utföra elinstallationer, använda och underhålla olika elektriska system i hus, byggnader och elnät. Du kommer att lära dig om montering av el- och fastighetsautomationsinstallationer och uppgifter inom el- och husteknik. Redan i början av dina studier har du ett konkret samarbete med arbetslivet i form av gemensamma projekt och inlärning i autentiska arbetsmiljöer.  I slutskedet av dina studier kan du utbilda dig inom KNX-system. KNX är en internationell standard för hem- och fastighetsautomation som möjliggör uppkoppling till IoT och att styra fastighetens teknik på ett användarvänligt sätt.

Du har möjlighet att avlägga, arbetssäkerhetskort, elarbetssäkerhetskort, I-hjälpkort och eller S2 behörighet.

Studiestart

Under läsåret 2022-2023 erbjuder vi följande studiestarter:

  • 9.8.2022 (Gemansam antagning + kontinuerlig antagning)
    Studiestart för antagna både från gemensam antagning och via kontinuerlig antagning.
  • 24.10.2022 (Kontinuerlig antagning, Helsingfors)
    Studiestart för antagna via kontinuerliga antagning. För tillfället har vi plats för mera studerande endast i Helsingfors.

Kom ihåg att i din ansökan anmäla till vilken studiestart du söker!

Vill du studera på läroavtal eller påbörja studierna en annan tid? Ta kontakt så bygger vi upp en personlig plan just för dig! (kontaktuppgifter finns högst upp på denna sida)

 

Stöd Ukraina!