Stäng

Innehåll

Serverings­pass

Prov för serveringspass

Anmäl dig här

Avlägg det prov som krävs för att få serveringspass.

I korthet

Serveringspass behöver de personer som till exempel jobbar som ansvarig föreståndare på ställen där man serverar alkohol. Kännedom om alkohollagen visas med ett serveringspass utfärdat av en läroanstalt som förmedlar utbildning i restaurangservice.

Serveringspasset beviljas personer som med godkänt resultat har avlagt ett prov som bedömer deras kunskaper om alkohollagen och kännedom om övervakningsrutinerna. Provet betraktas som godkänt, om examinanden uppnår minst 80 procent av det maximala poängtalet. Provet måste bestå av minst 30 frågor.

Läroanstalterna baserar provfrågorna på Valviras anvisning Servering av alkoholdrycker. Anvisningen har sammanställts av bestämmelserna om servering. Frågorna bör åtminstone behandla alkohollagens bestämmelser om serveringsförbud, övervakning och upprätthållande av ordning på personalens ansvar, serveringsområdet och serveringstider.

Man har rätt att delta i provet även om man inte har deltagit i utbildningen vid den läroanstalt som anordnar provet.

Valviras anvisningar för servering av alkoholdrycker kan du läsa här.

Servering Av Alkoholdrycker 18.4.2023

Ansökan

Bakom anmälningslänken hittar du datum för följande tentamenstillfällen.

Deltagande betalas på förhand, du får mer information efter att du anmält dig. Vid tentamenstillfället skall giltigt id-bevis samt kvitto över erlagd betalning uppvisas.

Pris för Prakticum studerande och personal är 40€.

Studiestart

Helsingfors

  • 19.11.2024, kl. 16:00
  • 6.5.2025, kl. 16:00

Borgå

  • 26.11.2024, kl. 16:00
  • 13.5.2025, kl. 16:00
Tillbaka upp