Stäng

Innehåll

Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifterna till våra enheter i Helsingfors och Borgå

Helsingforsenheten

Jan-Magnus Janssons plats 5

00560 Helsingfors

Tfn 020 7699 700

Borgåenheten

Yrkesvägen 1

06450 Borgå

Tfn 020 7699 700

Ölstens

Svarvarens väg 1

06450 Borgå