Stäng

Innehåll

Diggaajat

Työpaikkaohjaajien ja opetushenkilöstön yhteistyön kehittäminen osana digitaalisten välineiden käyttöönottamista

Huvudmålet i projektet är att utveckla arbetsplatsförlagd utbildning i gemensamma ämnen tillsammans med arbetsplatshandledare och arbetslivets representanter.

Projektet utnyttjar modern teknologi och testar nya applikationer. Projektet utvecklar även digitaliserade processer mellan lärare, studerande, examenshandledare och arbetsplatshandledare.

Mål 1: Utveckling och digitalisering av arbetsplatsförlagd utbildning i gemensamma ämnen

Mål 2: Utveckling av digitaliserade processer mellan lärare och arbetsplatshandledare

Mål 3: Öka lärares kunnande i arbetsplatsförlagd utbildning

Målgrupp

Ledning, lärare, studerande, arbetsplatshandledare och arbetslivets representanter.

Tid

22.12.2018- 31.12.2019

Finansiär

Undervisnings- och kulturministeriet

Partners

Projektet är ett samprojekt mellan Luksia (koordinator), Hyria, Varia, Point College, Kanneljärven opisto, Forssan ammatti-instituutti och Prakticum.