Stäng

Innehåll

VASKI – Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus

VASKI-projektet är en del av yrkesutbildningens utvecklingsprogram inom hållbar utveckling och grön övergång. I projektet samarbetar 61 yrkesläroanstalter. Projektets huvudfokus ligger på ekologisk hållbarhet, men beaktar även social, kulturell och ekonomisk hållbarhet och strävar efter att åstadkomma permanenta verksamhetsmässiga- och strukturella förändringar. Syftet är att stödja förverkligandet av Agenda 2030-målen inom yrkesutbildningen och att stärka det hållbara handavtrycket.

Centrala målsättningar

  • Att utarbeta en nationell vägkarta för hållbar utveckling inom yrkesutbildningen
  • Att stärka utbildningsanordnarnas lokala program för hållbar utveckling
  • Att utveckla hela yrkesutbildningen till att bli mera hållbar och ansvarsfull

Tid

16.12.2021 – 31.12.2023

Finansiär

Utbildningsstyrelsen

Projektets hemsida

https://vaski.info