Stäng

Innehåll

Lentoon!

Målet med projektet är att utveckla e-inlärning, fördjupa samarbete med arbetslivet, utveckling av personalen, processer och strategiska kompanjonskap.

  • Mål 1 Förstärka och utveckla E-inlärning och E-sport utbildningen inom Prakticum och med samarbetsnätverk
  • Mål 2 Förbättra samverkan och välbefinnande mellan studeranden och personalen i E-inlärning
  • Mål 3 Utveckla Prakticums E-inlärningskultur och fördjupa samarbete med arbetslivet via E-inlärning och E-sport

Målgrupp

Lärare, studerande och arbetslivet

Tid: 01.11.2016-31.12.2017

Finansiär

  • Utbildningsstyrelsen

Partners

Projektet är ett samprojekt mellan Omnia (koordinator), Salon seudun ammattiopisto och Prakticum