Stäng

Innehåll

VÄGEN TILL YRKESUTBILDNING I BORGÅ

Vägen till yrkesutbildning i Borgå hör till Utbildningsstyrelsens projekthelhet Rätt att kunna. Projektet är ett samprojekt mellan Borgå stad, Careeria och Prakticum.

Stöda ungas övergång till och under yrkesutbildningen

Övergången från grundskolan till andra stadiet är ett stort steg. Övergången blir tyngre om den unga är skoltrött eller har andra utmaningar som påverkar studiemotivationen. En dålig start kan leda till avbrott och svaga studieprestationer. Genom att samarbeta med högstadierna, ungdomstjänsterna och andra stödtjänster underlättar vi övergången till yrkesutbildningen i Borgå. Vi arbetar i högstadierna och med skolornas elevhandledare och stödpersonal för att göra Prakticum bekant redan innan studierna inleds. Vi skapar en mångprofessionell stödstruktur som fungerar i och utanför skolorna. Stödet börjar i högstadiet och fortsätter första året i Prakticum.

Borgå stigen till yrkesutbildning

Studeranden som har svårigheter med studier, livshantering eller andra utmaningar har möjligheten att gå Borgå stigen. Borgå stigen ger studerande möjlighet att avlägga delar av de gemensamma examensdelarna. Studerande får också möjlighet att bekanta sig med yrkesutbildningen och att byta studielinje, ifall den valda linjen inte var mest lämplig. Kompetenspoängen följer studerande till vald utbildning. Borgå stigen innehåller även förkovrande av vardagsrutiner och studieteknik, samt aktiviteter som stärker självförtroende och sociala färdigheter. Efter att ha avlagt Borgå stigen har studeranden bättre förutsättningar och motivation till fortsatta yrkesstudier.

Målgrupp

Unga studeranden med studiesvårigheter som är i behov av extra stöd.

Tid

15.12.2020-30.6.2022

Finansiär

Utbildningsstyrelsen

Partners

Projektet är ett samprojekt mellan Careeria (huvudman), Prakticum och Borgå stad.

Kontaktperson

Linda Wahrman

+358 41 731 4174 / fö[email protected]