Stäng

Innehåll

Utveckling av ledning av digitaliseringen

Målet är att Prakticum skall implementera digitaliseringen i strategin så att den digitala utvecklingen sker strukturerat och planenligt i organisationen. Fokus ligger på att kunna erbjuda modern och kvalitativ utbildning som använder digitala lösningar där det är till sin fördel.

Prakticum deltar i det nationella projektet Digikunnig, Utveckling av digitalt kunnande och ledning (digiosaava.fi). Det är en utvecklingshelhet vars syfte är att öka kunnandet inom digitaliseringen hos anordnare av yrkesutbildning. I projektet görs en utvecklingshelhet för digitalt kunnande och ledning, innehållande en stig för utveckling av kunnande bland yrkesutbildningsanordnare.

Prakticum är delaktig i projektet i sin helhet men med fokus på tre delområden;

  • Ledning och utveckling av personalens kompetens
  • Säkerställande och utveckling av de lärandes digitala kompetens
  • Utnyttjande av digitalt innehåll i undervisning och lärande

Utöver det nationella projektets målsättningar har Prakticum som mål att utveckla en digitaliseringsstrategi för åren 2024-2026.

Målgrupp

Prakticums studerande och personal.

Tid

1.1.2022-31.12.2023

Finansiär

UKM strategifinansiering 2022

Partners

Huvudmannen Työtehoseura och en stor mängd andra yrkesskolor.