Stäng

Innehåll

Utveckling av informationsledning

Målet är att åstadkomma bestående funktionella förändringar och förbättringar i yrkesutbildningens informationsledning som en del av yrkesutbildningens samhälleliga genomslagskraft och resultat, samt som en del av anordnarens strategi, mål och uppgift. Målet med projektet är att förbättra processerna för informationsproduktionen, mätningen och bedömningen av processerna, förmågan att analysera information samt definitionen, utvecklingen och utnyttjandet av riksomfattande indikator- och statistikuppgifter i anordnandet av yrkesutbildning.

Prakticum är delaktig i det nationella utvecklingsarbetet, men utvecklar även informationsledningen inom organisationen. Informationsledning omfattar utnyttjandet av information och innehåll i riksomfattande datalager (ePUK, riksomfattande studie- och examensregister, studeranderespons och respons från arbetslivet, Vipunen) och utnyttjandet av innehåll i utbildningsanordnarens egna datasystem (t.ex. studieadministrationssystem). Inom projektet främjas verksamhetskulturen för kunskapsbaserad styrning i organisationen och det säkerställs att personalen har nödvändig kompetens.

Målgrupp

Prakticums ledning och personal.

Tid

1.1.2022–31.12.2023

Finansiär

UKM strategifinansiering 2022

Partners

Huvudmannen Omnia och 74 andra yrkesskolor.